Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Brisani subjekti iz sudskog registra (VI dio)

05.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

 

 

 

SPISAK OBRISANIH PRIVREDNI SUBJEKATA – OBJAVLJENO NA STRANICI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH  2020. GODINA

      

                                                                                                                

*Nastavak 5

Redni

Broj

 

NAZIV SUBJEKTA UPISA

Matični broj

 

1.

Prevoznička zadruga “SAVATRANS“ Brčko, ul. Mustafe Golubića br.35, Brčko

2-42

2.

Privatno preduzeće “ GAJ  TOPOLA“ sa p.o. Brčko, ul. Himzije Jerkovića br. 278

1-1949

3.

Prevoznička zadruga “ BRČKO-TRANS“ Brčko, ul. Vojvode Mišića br.35, Brčko

2-47

 

4.

Privatno preduzeće za tradicionalnu i komplementarnu medicinu “BELLADONA“ Brčko, ul. Braće Salihovića br.1 Brčko

1-571

 

5.

„SULJO“ Privatno preduzeće za proizvodnju i promet sa potpunom odgovornošću Brčko, ul Zaima Mušanovića br. 38, Brčko

1-4296

 

6.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz “ HARKUM“ p.o. Brčko, ul. 7. April br.16, Brčko

1-3513

 

7.

“NEOR“ Trgovinsko privatno preduzeće na veliko i malo sa potpunom odgovornošću, Slijepčevići br.2, Brčko

1-1377

 

 

8.

“MINJA“ Privatno preduzeće za unutrašnju trgovinu, transport i ugostiteljstvo sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. M. Ćapića bb,Brčko

1-2567

 

 

9.

“ČAUŠEVIĆ“ Privatno preduzeće za proizvodnju namještaja, transport, unutrašnju i spoljnu trgovinu sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. M. Ćapića bb

1-3839

 

10.

Privatno trgovačko preduzeće “KONTINENTAL“ p.o. Brčko, ul. Emina Bubića br.2

1-4581

 

11.

Privatno preduzeće “MD-COMMERCE“ sa p.o. Brčko, ul. Ice Volovskog br. 40/1

1-3900

 

12.

Drištvo jednog lica “ LIMOPROM“ za građevinarstvo, promet i usluge sa p.o. Brčko, ul. M. Ćapića br.8, Brčko

1-8883

 

13.

Privatno trgovačko preduzeće “PARMA“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Suljića br.24, Brčko

1-3865

 

14.

Društvo sa trgovinu i usluge “MS MERCAT“ d.o.o. p.o. Brčko, ul. Voje Vidaković bb, Brčko

1-3644

 

15.

“ RASTER“ Proizvodno uslužno privatno trgovačko  preduzeće sa p.o. Brčko, ul. Alekse Šantića br. 25, Brčko

1-2379

 

16.

Društvo sa ograničenom  odgovornošću “PETROL-EX“ sa p.o. Brčko, Gornji Rahić bb, Brčko

1-7020

 

17.

Zemljoradnička zadruga “ POLJOPLET“ sa potpunom  odgovornošću Gorice, Brčko

2-75

 

18.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz “COLOR“ p.o. Brčko, Naselje Gorice br.125, Brčko

1-681

 

19.

Zemljoradnička zadruga “POLJOTRGOVINA“ sa p.o. Ograđenovac, Brčko

2-92

 

20.

Privatno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu “FIĆO“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Kaurinovića br. 14, Brčko

1-4407

 

21.

Stambena zadruga “ALEM-GRAD“ p.o. Brčko, Trg  Maršala Tita br.1, Brčko

2-238

 

22.

Društvo sa ograničenom odgovornošću “CEDENT“ za trgovinu i inžinjering sa p.o. Brčko, ul. Jusufa Čampare br. 2, Brčko

1-3636

 

23.

Stambena zadruga “TEHNOGRAĐA“ Brčko, ul. Braće Salihodžića br. 2, Brčko

2-113

 

24.

Omladinska zadruga “Hasan Aganović-Tač“ Brčko, sa potpunom odgovornošću, ul. B. Suljića br.1, Brčko

2-33

 

25.

“LUKA-STAN“ Stambena zgrada sa potpunom  odgovornošću Brčko, ul. V. Vidakovića bb, Brčko

2-51

 

26.

“MUMEX-D“ Privatno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu sa p.o. Brčko, Rahić bb, Brčko

1-4474

 

27.

Privatno uslužno i trgovinsko preduzeće “EKOMEX“ sa p.o. Brčko, ul. Steve Stevića br.16, Brčko

1-4396

 

28.

Društvo jednog lica “VITANOVA-TRANS“ Preduzeće za izvođenje građevinskih radova, promet i usluge, Brčko-Vitanovići br. 5a, Brčko

1-11059

 

29.

“DŽANO PROMET“ Privatno proizvodno trgovačko preduzeće sa p.o. Brčko, Novi Brod bb, Brčko

1-4579

 

30.

Stambena zgrada „VAŠ-DOM“ Brčko, p.o., ul. Vase Pelagića br. 11, Brčko

2-112

 

31.

Stambena zadruga “ GRATIS“ Brčko, p.o., ul. B. Suljića br.1, Brčko

2-204

 

32.

Stambena zadruga “LASER-STAN“ p.o., ul. Vukosavačka bb, Brčko

2-153

 

33.

Stambena zadruga “VAŠ STAN“ Brčko, p.o., ul. Ice Volovskog br.28/I, Brčko

2-90

 

34.

Privatno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu “SEVOM“ export-import sa p.o. Brčko, ul. Vl proleterske  br. 3, Brčko

1-4410

 

35.

“SASTA“ Privatno proizvodno trgovačko preduzeće sa p.o. Brčko, ul B. Simikića, Brčko

1-4601

 

36.

Preduzeće za trgovinu, usluge u oblasti prometa i poslovne usluge “ALMER“ Brčko, ul. F. Jahića Španca br. 10, Brčko

1-3753

 

37.

Stambena zadruga  “DOM“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Felner br. 2, Brčko

2-91

 

38.

Zemljoradnička zadruga “PALANKA“ sa  p.o. Palanka kod Brčkog bb, Brčko

2-255

 

39.

Zemljoradnička zadruga“ČESMA“ sa  p.o. Boderište  bb, Brčko

 

2-202

 

40.

Društvo jednog lica za trgovinu i usluge “BOSMAK“ Brka bb, Brčko

 

1-7442

 

41.

Privatno trgovačko uslužno preduzeće “SA DVA“ sa p.o. Brčko, ul. J. Kobića bb, Brčko

1-4463

 

42.

Društvo jednog lica za transport, trgovinu i turizam “BOSNA-EXPRESS“ sa p.o. Gornji Rahić, Brčko

1-6441

 

43.

Društvo jednog lica za trgovinu na veliko i malo “SPAMEX“ sa p.o. Gornji Rahić bb, Brčko

1-1326

 

44.

“PEZER DRVO“ Društvo jednog lica za proizvodnju, trgovinu i usluge sa p.o. Brčko, Brka bb

1-1609

 

45.

Trgovinsko preduzeće D.o.o “BRAĆA BOROVIĆ“ sa p.o. export-import, Brka bb, Brčko

1-7456

 

46.

Privatno preduzeće za uvoz izvoz i promet “OLKO“ sa p.o. Brčko, Ice Volovskog br.40/III, Brčko

1-1535

 

47.

Društvo jednog lica za vanjsku i unutrašnju trgovinu “FARMERS- TRADE“ Maoča, sa p.o. Brčko

1-3678

 

48.

Društvo jednog lica “DELISEJ“ za proizvodnju, trgovinu i usluge sa p.o. Gornji Rahić, Brčko

1-11151

 

49.

“3 E MINERAL“ d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo Brčko, Gornji Rahić, Brčko

1-9131

 

50.

D.o.o. “ FEHMI-KOMERC“ za proizvodnju, promet i usluge sa p.o. Gornji Rahić bb, Brčko

1-6214

 

51.

“SENVER-TRADE“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Brčko distrikt, Maoča, bb, Brčko

1-12329

 

52.

Društvo jednog lica za trgovinu i usluge “BAŠ“ Maoča sa p.o. Maoča-Brčko

1-10471

 

53.

“MATEX d.j.o za građevinarstvo, promet i usluge Boće, Brčko

1-952

 

54.

“OSKAR-PROM“ d.j.o za proizvodnju, promet i usluge, Gornji Zovik bb, Brčko

1-1038

 

55.

“FRANJIĆ“ s.p.o. Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import, Donja Skakava k.br. 106, Brčko

1-601

 

56.

Privatno preduzeće “MABMO“ sa p.o. Brčko, ul. Jusufa Čampare bb, Brčko

1-2223

 

57.

Privatno preduzeće s potpunom odgovornošću „SRNICE – KOMERC“ Brčko, Pere Kitića br. 1, Brčko

1-3088

 

58.

„WAL“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko, ul. Oslobodilaca Brčkog bb, Brčko

1-1143

 

59.

Holding „VEKA“ društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Srpskih oslobodilaca br. 16, Brčko

1-3809

 

60.

„MRKONJIĆ – COMMERCE“ Privatno saobraćajno i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export – import sa p.o. Krbeti br. 47, Brčko

1-1982

 

61.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „BRČKO-FARM“ Brčko, ul. Hasana Aganovića br. 1, Brčko

1-4603

 

62.

„ŠEKIĆ“ Privatno preduzeće sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Boško Gligorijevića br. 2, Brčko

1-2471

 

63.

„PRODUKCIJA LAZAREVIĆ“ društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, Gredice bb, Brčko

1-4795

 

64.

Privatno preduzeće za inžinjering, obavljanje građevinskih, zanatsko – instalacijskih radova i trgovinu „TRGOGRADNJA sa p.o. Brčko, ul. Karađorđeva br. 9, Brčko

1-3128

 

65.

Preduzeće za hidrograđevinske radove i inžinjering „PIM-HIDROINŽINJERING“ d.o.o. Brčko, Bazeni bb, Brčko

1-4814

 

66.

Popljoprivredna zadruga „POSAVKA“Brčko, ul. B. Simikića br. 40/1, Brčko

2-5

 

67.

Privatno preduzeće za trgovinu i usliuge „ZAS“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Bogoljuba Kisića br. 17A

1-2168

 

68.

Privatno građevinsko i trgovačko preduzeće „PAVLOVIĆ-INTERNACIONAL“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Ratka Krpića bb, Brčko

1-2018

 

69.

„ARGUS“ društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Grbavičkih junaka br. 240, Brčko

1-4720

 

70.

Društvo sa ograničenom odgovrnošću za proizvodnju, promet i usluge „HAUSSER“ Brčko, ul. B. Simikića bb, Brčko

1-4430

71.

Privatno uslužno i prometno preduzeće „MITROMIR“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. VI proleterske br. 13, Brčko

1-2543

72.

„MP-PERIĆ“ Privatno proizvodno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, ul. M. Petrovića br.11, Brčko

1-3133

73.

Privatno  preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „FLEKA“ sa p.o. Brčko, Srpske Gredice br. 68, Brčko

1-1558

74.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „FRUCTUS“ sa d.o.o. Brčko, ul. Voje Vidakovića bb, Brčko

1-4584

75.

Mješovito preduzeće za proizvodnju i trgovinu „FALCON TRADE“ d.o.o. Brčko, Gredice bb, Brčko

1-4107

76.

Privatno proizvodno – trgovinsko i uslužno društvo „MIR-INVEST“ d.o.o. Brčko, ul. Knez Mihajlova bb, Brčko

1-3689

77.

Preduzeće u privatnoj svojini „MIMAX“ p.o. Brčko, ul. Petra I Karađorđevića br. 6, Brčko

1-3701

78.

„M.A.K. INTERNATIONAL“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Cara Duša bb, Brčko

1-4709

79.

„HIS KOMERC“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Stevana Sinđelića br. 2, Brčko

1-5312

80.

Privatno preduzeće za trgovinu „BOGI – KOMERC“ sa potpunom odgovonošću Brčko, vl. Bogoljuba Kisića br. 10, Brčko

1-2255

81.

„VULE“ Privatno trgovinsko i uslužno preduzeće na veliko i malo export import sa p.o. Brčko, ul. F. Gligorevića br. 20, Brčko

1-673

82.

Privatno trgovinsko preduzeće na malo i veliko i spoljno trgovinu „DAKO“ sa p.o. Brčko, ul. Ice Volovskog br. 28/2, Brčko

1-1001

83.

Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „FLORA“ p.o. Brčko, ul. Hasana Kikića br. 9, Brčko

1-2412

84.

Preduzeće za trgovinu na veliko i malo i usluge „BILJANA PROMET“ export-import d.o.o. sa p.o. Brezovo Polje, Brčko

1-1452

85.

Stambena zadruga „BRČKO – STAN“ Brčko, ul. Kralja Nikole br. 1, Brčko

1-4784

86.

„ROSSY“ Privatno proizvodno i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export import sa p.o. Brčko, ul. N. Tomičića br. 24

1-2025

87.

Privatno preduzeće „G&S“ sa p.o. Brčko, ul. Mladih udarnika bb, Brčko

1-2290

88.

Preduzeće u privatnoj svojini za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge „PLAZMAKOM“ Brčko, p.o.

1-3230

89.

 PP „ČUTURA-KOMERC“ Uslužno trgovačko preduzeće sa p.o.Brčko, ul. Branka Kisića br. 1, Brčko

1-3347

90.

Privatno preduzeće za proizvodnju, ugostiteljstvo i turizam na veliko i malo „MILD“ p.o. Brčko, ul. Petra Kaurinovića br. 27, Brčko

1-2375

91.

Privatno proizvodno trgovinsko preduzeće na veliko i malo „MARIJA“ d.o.o. Brčko, ul. Srpskih oslobodilaca br. 16, Brčko

1-3721

92.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i promet „MLJEKARA“ sa d.o.o. Brčko, Krajiški put br. 115, Brčko

1-4537

93.

„MILORD“ za usluge d.o.o. Brčko, ul. Srpskih oslobodilaca br. 50/a, Brčko

1-4385

94.

„INEX – COMPANY“ Društvo sa ograničenom odgovornošću z aproizvodnju, promet i usluge Brčko, ul. Vase Pelagića br. 44, Brčko

1-4704

95.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „JAŠTERIK“ Brčko, ul. Bogoljuba Kisića br. 17, Brčko

1-4349

96.

„ARIA“ Preduzeće za poslovne usluge, trgovinu i sportsku rekreaciju d.o.o. Brčko, ul. Posavske brigade 12b, Brčko

1-3734

97.

Privatno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „MONI“ sa potpunom odgovornošću Brčko, Obilićeva br. 4, Brčko

1-3603

98.

Privatno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i ugostiteljstvo „BORIS“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Ilije Birčanina br. 14, Brčko

1-3605

99.

Privatno preduzeće „SANSI“  p.o. Brčko, ul. B. Simikića br. 3, Brčko

1-1082

100.

Proizvodno trgovinsko preduzeće „MAJDANI“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Braće Spasića br. 10, Brčko

1-2527

101.

„SANDVIK – PROM“ Privatno proizvodno i trgovinsko preduzeće na veliko i malo sa p.o. Brčko, Buzekara br. 61a, Brčko

1-1865

102.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „JIT TEHNIC“ sa d.o.o. Brčko, ul. Pere Kitića br. 1, Brčko

1-4797

103.

Privatno preduzeće za trgovinu i usluge „MANIR“ Brčko sa p.o. Brčko, ul. Živojina Mišića bb, Brčko

1-1822

104.

„FIAG“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Cerik, Brčko

1-5205

105.

Privatno preduzeće „BRANALEKS“ sa p.o. Brčko, ul. Savska bb, Brčko

1-1741

106.

„MRĐA – PROM“ Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, ul. J. Jakubovića br. 5, Brčko

1-1752

107.

Mješovito preduzeće za proizvodnju, export – import „JAN-IMPEX“ d.o.o. Brčko, ul. Krajiški put bb, Brčko

1-4221

108.

Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu „A.C.RIS“ sa p.o. Brčko, ul. Voje Vidakovića bb, Brčko

1-4070

109.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „ZG COMMERCE“ Brčko, ul. Srpskih oslobodilaca br. 35, Brčko

1-5153

110.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „FAB INTERNACIONAL“ d.o.o. Brčko

1-4874

111.

Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „E-MING“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Vujić br. 7, Brčko

1-3841

112.

Privatno preduzeće za trgovinu i usluge „MALI RAJ -TRADE“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Milaka Tešića br. 10, Brčko

1-2240

113.

Mješovito preduzeće „MED & LIFE“ d.o.o. Brčko, ul. Pere Kitića br. 23, Brčko

1-4939

114.

„FAMICOOP“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, Naselje hladnjače bb, Brčko

1-5086

115.

Privatno preduzeće „MIRVES – TRADE“ sa p.o. Brčko, ul. Stevana Sinđelića br. 1, Brčko

1-1575

116.

Privatno preduzeće za trgovinu i transport „MARICA“ sa potpunom odgovornošću Brčko, Savska bb, Brčko

1-3141

117.

Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge “DRVOPROM“ p.o. Brčko, ul. Braće  Jerković bb

1-1659

118.

Privatno preduzeće “ARIŠ“ sa p.o. Brčko, ul. Ivana  Marinkovića I bb

1-2319

119.

Privatno preduzeće za trgovinu i usluge u oblasti prometa “MB-MARKETING“ sa p.o. Brčko, Novo Naselje Čađavac

1-341

120.

Privatno preduzeće “FOREST-COMPANI“ sa potpunom odgovornošću Brčko ul. Voje Vidakovića bb, Brčko

1-3230

121.

Privatno preduzeće za proizvodnju i promet “MLM-TRADE“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. 7. aprila, Brčko

1-3456

122.

Privatno trgovačko preduzeće “MAO YUAN“ Brčko, d.o.o., Novo naselje Čađavac bb, Brčko

1-4768

123.

Društvo sa ograničenom  odgovornošću “KARALIĆ“ d.o.o. Brčko, Naselje S olidarnosti C1, Brčko

1-4659

124.

“BELLA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Knez Mihajlova br. 14, Brčko

1-5196

125.

“M.B.PARTNER“ preduzeće za promet robe i usluga, za društvo sa ograničenom odgovornošću, Brčko, Fadila Jahića Španca br. 3, Brčko

1-3512

126.

Privatno preduzeće Trgovina na veliko i malo i usluge “FILIPOVIĆ“ sa p.o. Brčko, ul.Pere Kitića br.1, Brčko

1-3088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Od broja 1 do 41- Osnovni sud udruženog rada Tuzla

*Od broja 43 do 47-Viši sud udruženog rada

*Od broja 48 do 52- Kantonalni sud Tuzla

* Broj 53 i 54 - Županijski sud u Odžaku

* Broj 55- Viši sud Bosanski Brod (Orašje)

* Od broja  56-126 Osnovni sud u Bijeljini


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh