• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se organizacija i  raspodjela poslova sa njihovim opisom i uslovima za njihovo obavljanje na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,
  • lična odgovornost za obavljenje poslova,
  • praćanje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  • ostvarivanje odgovornosti za vršenje poslova i zadataka
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  • Organizaciona jedinica za obavljanje sudijskih poslova
  • Organizaciona jedinica za obavljanje poslova i zadataka službi jedinstvenog registra,
  • Organizaciona jedinica za obavljanje poslova i zadataka zajedničkih službi

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:
  a) krivično odjeljenje
  b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),
  c) prekršajno odjeljenje

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, a isti možete preuzeti OVDJE.

  471 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1