• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Istorijat
 • Osnivanje suda

  Osnivanje sud

  Konačna odluka arbitražnog Tribunala za oblast Brčko sa Aneksom, koja je donesena 05.03.1999. godine, sastavni je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, parafiranog 21.11.1995. godine u Dejtonu i potpisanog 14.12.1995. godine u Parizu, obavezujući je dokumenat za Brčko distrikt BiH, oba Entiteta i državu BiH.

  U paragrafu Konačne arbitražne odluke uređuje se da je: ”Osnovni koncept da se stvori jedinstvena, unitarna, multietnicka demokratska vlada koja će se u suštini sastojati od: a) Skupštine distrikta, zakonodavnog tijela čije se članstvo bira putem demokratskih izbora koje zakazuje Supervizor, b) Izvršnog odbora kojeg bira Skupština, c) nezavisnog sudstva koje se sastoji od dva suda - prvostepenog i drugostepenog, d) ujedinjene policije pod jedinstvenom komandnom strukturom, sa istovjetnim uniformama i oznakama, potpuno nezavisne od policijskih struktura u entitetima.”

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH realiziran je 01.04.2001. godine u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH i Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH. Prema Zakonu o sudovima Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH se osniva za područje Brčko distrikta BiH, čije je sjedište u gradu Brčko. Osnovni sud Brčko distrikta BiH je smješten u zgradi bivšeg garnizona u kojoj su smješteni još i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.

  521 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1