• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

  Kućni red

  Program rada suda za period 2021-2023.

  Odluka o prijemu stranaka

  Prvilnik o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti radnika

  Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad osnovnog suda u _________ njegovih sudija i radnika

  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

  Pravilnik o zaštiti od požara

  Pravilnik o upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata

  Pravilnik o posdtupku direktnog sporazumijevanja

  Pravilnik o čuvanju audio i video snimaka

  Poslovnik o radu stručnog kolegija

  Pravilnik o upotrebi i načinu korištenja vozila suda

  Pravilnik o sigurnosnoj kontroli i evidenciji radnog vremena u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH

  Odluka o radnom vremenu

  Odluka o određivanju namještenika za vođenje evidnecije zaposlenika na radnom mjestu

  Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštita lica koja prijavljuju korupciju u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH

  • 1 - 1 / 1
  • 1