• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni linkovi

  INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE


  Visoko sudsko i tužilačko vijeće

 • https://vstv.pravosudje.ba/

 • Agencija za državnu službu
 • https://www.ads.gov.ba

 • Agencija za promociju stranih investicija FIPA
 • https://www.fipa.gov.ba

 • Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH
 • https://www.dei.gov.ba

 • Dom za ljudska prava za BiH
 • https://www.hrc.ba

 • Ministarstvo vanjski poslova BiH
 • https://www.mvp.gov.ba

 • Ombudsman BiH
 • https://www.ombudsmen.gov.ba

 • Predsjedništvo BiH
 • https://www.predsjednistvobih.ba

 • Privredna komora BiH
 • https://komorabih.ba/

 • Regulatorna agencija za komunikacije
 • https://www.cra.ba

 • Ustavni sud BiH
 • https://www.ccbh.ba

 • Kancelarija Visokog predstavnika
 • https://www.ohr.int

 • OSCE Misija u BiH
 • https://www.oscebih.org

 • Delegacije Evropske komisije
 • https://europa.ba

 • UNHCR BiH
 • https://www.unhcr.ba


 •  
   
  KORISNI LINKOVI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


  Ustavni sud BiH

 • https://www.ccbh.ba

 • Vrhovni sud BiH
 • https://vsud-fbih.pravosudje.ba/

 • Udruženje sudija BiH
 • https://www.usbih.ba

 • Udruženje medijatora BiH
 • https://www.umbih.ba/

 • Centar za edukaciju sudija i tužilaca
 • https://www.fbih.cest.gov.ba

 • Federalno ministarstvo pravde
 • https://www.fmp.gov.ba

 • Ministarstvo pravde BiH
 • https://www.mpr.gov.ba

 •  

  INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE


  Narodna skupština Republike Srpske

 • https://www.narodnaskupstinars.net

 • Vlada Republike Srpske
 • https://www.vladars.net

 • Gender centar Vlade Republike Srpske
 • https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx

 • Ustavni sud Republike Srpske
 • https://www.ustavnisud.org

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
 • https://www.mup.vladars.net

 • Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
 • https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx

 • Poreska uprava Republike Srpske
 • https://www.poreskaupravars.org


 • MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U BiH

  Kancelarija Visokog predstavnika (OHR)

 • https://www.ohr.int

 • OSCE misija u BiH
 • https://www.oscebih.org

 • Delegacija Evropske komisije u BiH
 • https://europa.ba

 • UNHCR BiH
 • https://www.unhcr.ba

 • Dom za ljudska prava za BiH
 • https://www.hrc.ba

 •  
  ADVOKATSKE KOMORE

  Advokatska komora F BiH

 • https://www.advokomfbih.ba

 • Advokatska komora Republike Srpske
 • https://advokatskakomora.ba/
 • BAZE PRAVNIH PROPISA

 • https://www.zakon.ba
 • Službeni list BiH

 • https://www.sllist.ba

 •  

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI
  UJEDINJENE NACIJE

 • https://www.un.org
 • MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

 • https://www.icj-cij.org
 • MEĐUNARODNI KTRIVIČNI TRIBUKNAL U HAGU

 • https://www.un.org/icty
 • MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

 • https://www.iccnow.org
 • VIJEĆE/SAVJET EVROPE U STRAZBURU

 • https://www.coe.int
 • EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

 • https://www.echr.coe.int
  • 1 - 1 / 1
  • 1