• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pravna pomoć

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH ne pruža pravnu pomoć i pravne savjete strankama, kako je to i regulisano važećim etičkim kodeksima za zaposlene.

  Za svaku pravnu pomoć stranke se trebaju obratiti advokatima ili službama koje pružaju pravnu pomoć.

  Na osnovu statuta Brčko distrikta BiH,usvojen je Zakon o kancelariji za pravnu pomoć te je ista i osnovana za područje Distrikta, ( Sl.glasnik Brčko distrikta BiH broj  5/01 od 10.05.2001.g. ) radi pružanja usluga licima lošeg imovnog stanja u krivičnim stvarima u skladu sa zakonom,i u određenim parničnim, vanparničnim i drugim stvarima.

  Osim toga na području Brčko distrikta BiH registrovani su slijedeći advokati.

  Spisak advokata sa područja Brčko distrikta BiH:


  1. Vuković  Jovan telefon  216-244

  2. Ristić Slavica  217-693

  3. Simikić  Milenko  217-526

  4. Gavrić Teodor  217-761

  5. Mihajlović Goran 216-573

  6. Marjanović Milenko 215-621

  7. Stojaković Boro 217-381

  8. Zeljić Miodrag 217-049

  9. Stojaković Alenka 217-381

  10. Mulahalilović Osman 512-032

  11. Musić Ohro 216-451

  12. Islamović Mirsad 216 -  110

  13. Mihajlović Milenko 218-792

  14. Mrđen Mirjana 217-677

  15. Čedomir Ostojić 235-200

  16. Pisarević Borislav 230-920

  17. Lišić Muhamed 220-589

  18. Ramić Amer  235-740, 235-741 i 061/142-811

  19. Kusturica Senada

  20. Simić Mirko  211-200

  21. Lukić Rade 216-005

  22. Oparnica Dragan 215 - 777

  23. Pisarević Marko 212 - 107

  24. Šadić Ibrahim 063/920-505

  25. Jovanović Siniša 065/605-705

  26. Mitrović Marijana 066/273-822

  27. Ibrahimović Adi 061/148-854; 049/911-030

  28. Kantić Nadin 061/191-224; 049/911-030

  29. Mijatović Jovana 062/333-089; 049/911-030

  30. Dragan Brković 061/197-117; 049/911-030

  31. Goran  Duka 049/206-074; 065/529-951

  32. Darko Milićević 049/206-097; 065/933-351

  33. Cvijetin Trivunović 065 800 150

  34. Srđan Marjanović 065/469-666

  35. Milorad Zivlak     65  808112


  3945 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1