Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Brisani subjekti iz sudskog registra (II dio)

23.12.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

 

 

 

SPISAK OBRISANIH PRIVREDNI SUBJEKATA – OBJAVLJENO NA STRANICI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH  2019./2020.GODINA.

                                                                                                                        

                                                                                                                        *Nastavak 1

Redni

Broj

 

NAZIV SUBJEKTA UPISA

 

Matični broj

 

1.

 

„BRAĆA MARKOVIĆ“ Privato trgovinsko ugostiteljsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, Blagoja Simikića br. 3/1

 

1-1648

 

2.

Privatno peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „JVD-KOMERC“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Braće Spasić br. 1

 

1-3509

 

3.

„ASTERINA-TRADE“ Privatno ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import, sa p.o. Brčko, Vukosavačka bb

 

1-2579

 

4.

„CODEX-COMMERE“ Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export import sa p.o. Brčko, Bogoljuba Kisića br. 12

 

1-302

 

5.

Privatno trgovačko i uslužno preduzeće „BUKVIĆ“ sa p.o. Brčko, ul. Sandići br. 124

 

1-2117

 

6.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „BELINDA“ Brčko, d.o.o.Naselje solidarnosti C1

 

1-4701

 

7.

„KADINJAČA“ privatno ugostiteljsko-turističko prometno preduzeće sa p.o. Brčko, ul. Grbavičkih junaka bb

 

1-3931

 

 

8.

„TOKAJA-COMMERCE“ Privatno saobraćajno i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export import sa .p.o. Potočari kod Brčkog, Potočari bb

 

1-1673

 

9.

Privatno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „ELMONT-SAVIĆ“ sa p.o. Brčko, Trg Kralja Petra I oslobodioca br. 5

 

1-3311

 

10.

Privatno preduzeće za proizvodnju i promet „MIGROS“ potpuna odgovornost Brčko, ul. Vase Pelagića br. 46

 

1-1317

 

11.

Privatno preduzeće „GEO-KOOP“  sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. savska br. 30

 

1-1320

 

12.

„MIMS-COMMERCE“ Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o.  Brčko, Gornji Brezik bb

 

1-1863

 

13.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „INTELCOM“ Brčko, ul. Karađorđeva br. 12

 

1-4565

 

14.

Privatno preduzeće za turizam, trgovinu i prevoz „GLOBTUR“ sa p.o. Brčko, ul. pere Kitića br. 1

 

1-3349

 

15.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „SIMPEKS“ d.o.o. Brčko, Trg Boška Perića Peše br. 4 sa p.o.

 

1-3737

 

16.

Privatno preduzeće za trgovinu „DEJAN INPEX“ sa p.o. Brčko, Ul. Pere Kitića br. 12

 

1-3327

 

17.

„DEJSAN“ Privatno preduzeće za trgovinu na veliko i malo i ugostiteljstvo Brčko, p.o. ul. Sestara Majstorović br. 9

 

1-3511

 

18.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i promet „MALOŠPLAST“ Brčko, ul. stevana sinđelića br. 1

 

1-4641

19.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „AF“ Brčko,Brezovo Polje 104

1-4883

 

20.

„MAG-COMMERCE“ Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import d.o.o. sa p.o. Brčo, Pere Bosića b.r 19

 

1-3618

 

21.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „MOSTONGA PROMET“ Brčo, ul. Jovana Dučića br. 23

 

1-3763

 

22.

 

Privatno preduzeće „SINI“ p.o. Brčko, Grbavica bb

 

1-1688

 

23.

Privatno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „MEDO“ export-import sa p.o. Brčko, ul. 12 beba bb

 

1-392

 

24.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „EURO-TATAR-EXPRES“ Brčko, ul.M.Ćatića br. 35

 

1-4744

 

25.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „JP & MB“ Brčko, Karađorđeva br. 12

 

1-4465

 

26.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „KUM B“ Brčko, Brčko, Trg Boška Perića peše br. 12

 

1-3918

 

27.

„MEDIA BOX“ Privatno trgovinsko i uslužno preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, Donji Brezik br. 90

 

1-2227

28.

Privatno preduzeće „DAMINA“ sa po.o. Brčko, Trg ORB 20/3

1-2102

 

29.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „E & B“ Brčko, ul. Vase Pelagića br. 4

 

1-5325

 

30.

„KUNE TRADE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Veljka Lukića br. 17

 

1-5004

 

31.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „KOBEX TRADE“ Brčko, Filipa Višnjića br. 40/1

 

1-4560

 

32.

„BAU ARSENAL“ Društvo sa ograničenom odgovornošću, Bescarinska zona bb, Brčko

 

1-4841

 

33.

Privatno trgovačko, uslužno preduzeće „STELA COMERC“ sa p.o. Brčko, ul. Grbavičkih junaka bb

 

1-3487

 

34.

Privatno trgovinsko preduzeće „DMD-KOMERC“ d.o.o. Brčko, Cvjetka Zarije br. 20

 

1-3683

 

35.

Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „KUZMANOVIĆ“ Brčko, ul. Veljka Lukića Kurjaka br. 9

 

1-1932

 

36.

Privatno preduzeće za trgovinu i transport „BOROTRANS“ sa p.o. Brčko, ul. Savska br. 86

 

1-3140

 

37.

„SIMBALEKS-PROMET“ Preduzeće za trgovinu, transport, posredništvo i usluge p.o. Brčo, ul. Pere Kitića br. 1/III

 

1-3296

 

38.

Privatno preduzeće za usluge i promet „Gavrić-komerc“ export-import, p.o. Brčko, Trg ORB-a br. 20/3

 

1-1218

 

39.

„EMBARGO“ Privatno preduzeće na veliko i malo, export-import sa p.o. Brčko, ul. J.J akubovića br. 9

 

1-1866

 

40.

Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet BUFALO“ sa p.o. Brčko, Ul. Mitra Trifunovića Uče bb

 

1-4330

41.

Privatno preduzeće „ARCHITECT“ sa p.o. Brčko, Ratka Krića 12

1-2545

 

42.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „EVRO-KOMERC“ Brčko, ul. Gorana Đokića bb

 

1-4817

 

43.

 

Privatno preduzeće „GAMA LUX“ p.o. Brčko, ul Mladih udarnika br.3

 

1-710

 

44.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „KANLIĆ“ Brčko, ul. Simića Jeftića b.r 28

 

1-4934

 

45.

Privatno preduzeće za trgovinu, špediciju i usluge „EURO-ŠPED“ sa p.o. Brčko, Cara Dušana br. 20/III

 

1-3340

46.

Privatno preduzeće „ALSA“ sa p.o.o. Brčko, Nikole Pašića br. 46

1-3365

 

47.

„D-MIKO“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, transport, trgovinu i usuge Brčko, ul. 12 beba bb

 

1-4673

 

48.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i promet „BUJAK-TRADE“ Brčko, ul. Kapetana Leke Damjanovića bb

 

1-4640

 

49.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „ĐOKIĆ KOMPANI“ Brčko, Stanovi br. 78

 

1-930

 

50.

„GAMON TRADE“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, Broduša br. 2782

 

1-2620

 

51.

Privatno preduzeće za trgovinu i usluge „BABIĆ“ sa p.o. Brčko, ul. M.Marinkovića bb

 

1-2825

 

52.

Preduzeće za projektovanje, inžinjering, špediciju i trgovinu „BEOPROJEKT“ d.o.o. sa p.o. Brčko, ul. Vojvode Živojina Mišića 44

 

1-3775

 

53.

„DRAGON-TRADE“ Privatno proizvodno i trgovinsko preduzeće export-import d.o.o. sa p.o. Brčko, ul. Stevana Mokranjca bb

 

1-3805

 

54.

Privatno preduzeće za proizvodnju i promet „CORPIKO“ sa p.o. Brčko, ul. A.Graholskog bb

 

1-1494

 

55.

„JOST-VN“ Preduzeće za trgovinu, usluge i transport, društvo sa ogrančenom odgovrnošću Brčko, ul. Nikole Pajića bb

 

1-4887

 

56.

„SJAJ CO“ društvo sa ograničenom odgovornosti Brčko, Bescarinska zona bb

 

1-4415

 

57.

Preduzeće za trgovinu i ugostiteljstvo „GASTRO-LUKS“ d.o.o. Brčko, ul. Savska bb

 

1-1230

 

58.

„BMW-KOMERC“ društvo sa ogrančenom odgovornošću Brčko, Potočari bb

 

1-5308

 

59.

Privatno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „JOVIĆ-TRANŠPED“ sa p.o. Brčko, ul. Branka Kisića br. 10

 

1-3967

 

60.

Privatno preduzeće za zastupanje, posredovanje i promet „BLIC“ sa p.o. Brčko, Gredice br. 4/a

 

1-3129

61.

Privatno preduzeće „DIMES“ sa p.o. Brčko, Bescarinska zona bb

1-1895

 

62.

Privatno preduzeće za usluge i promet „GAGA-PROMET“ sa p.o. Brčko, Branislava Nušića bb

 

1-4040

 

63.

Privatno preduzeće „AGRO-HELIX“ sa p.o. Brčko, ul. Voje Vidakovića bb

 

1-4353

 

64.

„FT“ Privatno ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, Ice Volovskog br. 38

 

1-2472

 

65.

„DANE-EXPORT IMPORT“ Privatno trgovinsko i saobraćajno preduzeće na veliko i malo sa p.o. Brčko, Brezički put bb

 

1-3218

 

66.

„MAJEVICA-EXPRES“ Privatno saobraćajno i trgovinsko preduzeće export-import sa p.o. Brčko, Vukosavačka bb

 

1-304

 

67.

„STEFANEL“ Privatno preduzeće na veliko i malo, export-import sa p.o. Brčko, ul. Radivoja Lukića br. 28/IV

 

1-2225

 

68.

„AGROS-COMMERCE“ Privatno ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, Vukosavačka bb

 

1-2663

 

69.

Preduzeće za proizvodnju i promet „FASIK-PROM“ d.o.o. Brčko, ul. Filipa Višnjića br. 40/I

 

1-1393

 

70.

Društvo sa ogrančenom odgovornošću „ARISTO“ Brčko, ul. Stevana Sinđelića br. 1

 

1-4741

 

71.

Društvo sa ogrančenom odgovornošću za projektovanje i izvođenje radova  Brčko, Naste Nakića bb

 

1-4946

 

72.

Društvo sa ogrančenom odgovornošću za distribuciju sredstava za zaštitu bilja „KOMEX“ Brčko, ul. Savska br. 46

 

1-4953

 

73.

„M TEMPO“ Preduzeće za proizvodnju i promet p.o. Brčko, ul. Štrosmajerova bb

 

1-2488

 

74.

Privatno preduzeće za trgovinu i usluge „ĐORĐIĆ“ sa p.o. Brčko, Alije Aolijagića br. 5

 

1-2185

 

75.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge „ĆURČIĆ COMPANI“ Brčko, Trg Kralja Petra I oslobodioca br. 5

 

1-4585

 

76.

Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „MIGROS“ p.o. Brčko, Radivoja Lukića br. 5

 

1-1957

 

77.

Privatno trgovinsko preduzeće „DOM INTERKOM“ p.o. Brčko, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 5

 

1-684

 

78.

Mješovito preduzeće „EMPIRE“ društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Gorana Đokića br. 17

 

1-4655

 

79.

Preduzeće za proizvodnju, promet i građevinarstvo „DOGRADNJA-PROMET“ d.o.o. Brčko, ul. Naselje Hladnjače bb

 

1-4685

 

80.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „BOMIL“ Brčko, ul. Gorana Đokića bb

 

1-4558

 

81.

„MILE-PROM“ Privatno ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće na veliko i malo, export-import sa p.o. Brčko, ul. Savska br. 61

 

1-2314

 

82.

„MILEX-PROM“ Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, ul. I.Markovića Irca br. 14

 

1-1981

 

83.

„ASTREX“ d.o.o. za proizvodnju i promet sa p.o. Brčko, ul. Pere Kitića br. 1

 

1-3672

 

84.

Privatno preduzeće za trgovinu i usluge „KONFI-KOMERC“ sa potpunom odgovormšću Brčko, ul. S.Burić br. 2

 

1-2491

 

85.

Građevinsko uslužno preduzeće „ČEKRČIĆI“ sa p.o. Brčko, Braće Vasića bb

 

1-3588

 

86.

Privatno proizvodno, trgovačko i uslužno preduzeće „AS-KOMERC“ sa p.o. Brčko, Jove Gajića br. 6

 

1-2053

 

87.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „MAJEVICA-DRVO“ export-import d.o.o. sa p.o. Brčko, al. andrje Graholskog br. 14

 

1-2441

 

88.

Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „CONIMEX“ p.o. Brčko, ul. Alekse Šantića br. 7

 

1-1088

 

89.

Privatno preduzeće za trgovinu i saobraćaj „DK-KOMERC“ sa p.o. Brčko

 

1-73

 

90.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „ŠUĆO KOMERC“ Brčko, ul. Strahinje Bana br. 45

 

1-4434

 

91.

 

Privatno preduzeće „EKO 82“ sa p.o. Brčko, Brezik br. 130

 

1-3666

 

92.

Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo „BETENI“ Brčko, Blagoja Simikića br. 5

 

1-506

93.

94.

Privatno preduzeće “MELIOR“p.o.Brčko, ulica Vuka Karadžića br.2

“SM-SMILJIĆ“ Privatno proizvodno trgovinsko preduzeće na veliko i malo, export-import sa p.o. Brčko, naselje N.čađavac br. 7

1-3136

 

1-3261

95.

„EUROPLAST“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i uvoz-izvoz, Brčko, Naselje hladnjače bb

 

1-4700

96.

Privatno preduzeće „M&L“ import export co sa p.o. Brčko, ul. Đenerala Draže Mihajlovića br. 34

 

1-4060

97.

„ĐOLEKS“ Privatno trgovinsko uslužno preduzeće na veliko i malo sa p.o. Brčko, ul. Srpskih oslobodilaca br. 31

 

1-3940

98.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge „SIGNAL“ p.o. Brčko, ul.Srpskih oslobodilaca br. 42

 

1-3846

99.

Društvo sa ograničenom odgovornošću „SATELIT-INTERNACIONAL 2“ Brčko, ul. Jovana Dučića br. 34

 

1-5143

100.

„SREMPREVOZ“ Preduzeće za transport, promet, proizvodnju i usluge d.o.o. Brčko, Marković Koje Viteza br. 4

 

1-4095

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh