Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Izdavanje uvjerenja i potvrda

07.10.2010.

Osnovni sud u Brčko distrikt BiH izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

 • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
 • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
 • uvjerenje o izricanju odnosno o neizricanju zaštitne mjere zabrane obavljanja određene djelatnosti,
 • uvrerenje iz registra novčanih kazni u prekršajnom postupku,
 • uvjerenje o posjedovanju odnosno o neposjedovanju nepokretne imovine,
 • uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
 • uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
 • potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor,
 • uvjerenje da je pokrenut,odnosno da nije pokrenut parnični i izvršni postupak,
 • uvjerenje da je pokrenut ,odnosno da nije pokrenut upravni spor,
 • uvjerenje da stanarsko pravo  ili garaža nisu u sporu,
 • uvjerenje da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut ostavinski postupak,
 • uvjerenje da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut stečajni i likvidacioni postupak
 • izvod iz sudskog registra.


Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti zahtjev - molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi, izuzev uvjerenja koje se traži radi zasnivanja radnog odnosa i koje je oslobođeno plačanja sudske takse.

Obrazac  zahtjeva-molbe može se dobiti na šalteru informacija, u zgradi administracije Osnovnog suda Brčko distrikt BiH ili preuzeti OVDJE.


Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru informacija gdje se i podižu, sutradan poslije 12,00 časova.


mm


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh