Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Šta moram znati kad sam svjedok?

02.06.2017.

Vodič za djecu svjedoke u kaznenim postupcima u BiH (za djecu od 12 do 18) se nalazi OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom.
Dostupna je i na: Bosanskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Moje dijete svjedok

02.06.2017.

Vodič za roditelje/staratelje djece koja su svjedoci u kaznenim postupcima u BiH se nalazi OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom.
Dostupna je i na: Bosanskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Šta je to svjedok?

02.06.2017.

Vodič za djecu svjedoke u kaznenim postupcima u BiH (za djecu od 7 do 11) se nalazi OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom.
Dostupna je i na: Bosanskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

30.09.2011.

U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".
Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.
Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.
Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh