Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Kako mogu doći do Predsjednika suda?

13.11.2010.

Za prijem kod predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH stranke mogu podnijeti pismeni prijedlog ili zahtjev za prijem kod predsjednika i isti ubaciti u za te namjene otvoreno sanduče, koje se nalazi na prijemnom šalteru u zgradi administracije.
 
U zahtjevu je važno naznačiti telefonski broj ili adresu kako bi Predsjenik eventualno izvršio kontakt sa podnosiocem zahtjeva.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku?

19.10.2010.

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku,kako je to i regulisano Etičkim kodeksom za sudije.

Sve potrebne informacije vezane za Vaš predmet možete dobiti na prijemnom šalteru koji se nalazi u zgradi administracije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH,a možete se obratiti i pismenim podneskom na konkretni predmet.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kako doći do zemljišno-knjižnog izvadka?

19.10.2010.

Svako zainteresovano lice može dobiti izvod iz Zemljišne knjige uz plaćanje takse u iznosu od  10  KM.

Sa dokazom o uplati takse izvod se preuzima na šalteru Zemljišno knjižnog ureda Osnovnog suda Brčko disrtrikta BiH.

Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk. uloška itd.)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

19.10.2010.

Na prijemnom šalteru u zgradi administracije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH  nalaze se službenici koji imaju pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci i sve evidencije u Sudu.

Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika  a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti da podnesete pismeni zahtjev za uvid, te će Vam se omogućiti uvid u Predmet po propisanim pravilima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh