Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Pravna pomoć

Osnovni sud Brčko distrikta BiH ne pruža pravnu pomoć i pravne savjete strankama, kako je to i regulisano važećim etičkim kodeksima za zaposlene.

Za svaku pravnu pomoć stranke se trebaju obratiti advokatima ili službama koje pružaju pravnu pomoć.

Na osnovu statuta Brčko distrikta BiH,usvojen je Zakon o kancelariji za pravnu pomoć te je ista i osnovana za područje Distrikta, ( Sl.glasnik Brčko distrikta BiH broj  5/01 od 10.05.2001.g. ) radi pružanja usluga licima lošeg imovnog stanja u krivičnim stvarima u skladu sa zakonom,i u određenim parničnim, vanparničnim i drugim stvarima.

Osim toga na području Brčko distrikta BiH registrovani su slijedeći advokati.

Spisak advokata sa područja Brčko distrikta BiH:


1. Vuković  Jovan telefon  216-244

2. Ristić Slavica  217-693

3. Simikić  Milenko  217-526

4. Gavrić Teodor  217-761

5. Mihajlović Goran 216-573

6. Marjanović Milenko 215-621

7. Stojaković Boro 217-381

8. Zeljić Miodrag 217-049

9. Stojaković Alenka 217-381

10. Mulahalilović Osman 512-032

11. Musić Ohro 216-451

12. Islamović Mirsad 216 -  110

13. Mihajlović Milenko 218-792

14. Goran Vasilić 066-900-045

15. Mrđen Mirjana 217-677

16. Čedomir Ostojić 235-200

17. Pisarević Borislav 230-920

18. Lišić Muhamed 220-589

19. Ramić Amer  235-740  i  235-741

20. Kusturica Senada

21. Simić Mirko  211-200

22. Lukić Rade 216-005

23. Oparnica Dragan 215 - 777

24. Pisarević Marko 212 - 107

25. Šadić Ibrahim 063/920-505

26. Jovanović Siniša 065/605-705

27. Mitrović Marijana 066/273-822

28. Ibrahimović Adi 061/148-854; 049/911-030

29. Kantić Nadin 061/191-224; 049/911-030

30. Mijatović Jovana 062/333-089; 049/911-030

31. Dragan Brković 061/197-117; 049/911-030

32. Goran  Duka 049/206-074; 065/529-951

33. Darko Milićević 049/206-097; 065/933-351

34. Cvijetin Trivunović 065 800 150


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh