Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

Sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH :

 • Jadranko Grčević  - predsjednik suda, rođen je 09.11.1952.g. u Brčkom,gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završio u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2001. g.; 
 • Ević Sanja  -  predsjednik  krivičnog odjeljenja, rođena je 03.04.1966. g. u Zenici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2001. g.;
 • Avdić Muhamed - sudija, rođen 06.01.1959.g. u Šatorovićima. Pravni fakultet je završio u Banja Luci. U pravosuđu Brčko disrtrikta BiH je od 2001.g.;
 • Milićević Velibor - sudija, rođen 09.01.1979. g. u Brčkom. Pravni fakultet je završio u Banja Luci. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2008. g.;
 • Savić Nebojša - sudija, rođen 28.10.1977. g. u Brčkom. Pravni fakultet je završio u Beogradu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2008. g.;
 • Obradović  Aleksandra - predsjednik parničnog odjeljenja, rođena 26.05.1968. g. u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završila u Novom Sadu. U pravosuđu Brčko distrikta je od 2004. g.;
 • Karamehić Selim - sudija, rođen je 18.12.1957. g. u Brčkom, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završio u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2001. g. Od 01.12.2007.g. izabran je za stalnog člana VSTV Sarajev;
 • Perić Mara - sudija, rođena je 07.11.1957. g. u opštini Lukavac, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2001. g.;
 • Zobenica Ljiljana - sudija, rođena je 12.05.1965. g. u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završila u Beogradu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2001. g.;
 • Tomaš Dragan - sudija, rođen 27.05.1960. g. u Zagrebu. Pravni fakultet je završio u Beogradu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2002. g.;
 • Tabaković  Nedeljko - sudija, rođen je 04.08.1957. g. u Tuzli, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet je završio u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2001. g.;
 • Azapović Mirela - sudija, rođena 24.05.1976. g. u Brčkom. Pravni fakultet je završila u Osijeku. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2003. g.;
 • Latifović Faruk - sudija, rođen 07.03.1977. g. u Zvorniku. Pravni fakultet je završio u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2010. g.;
 • Salihović Admir - predsjenik izvršnog odjeljenja, rođen 24.01.1982. g. u Maoči. Pravni fakultet je zravršio u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2009. g.;
 • Mulahalilović Emina - sudija, rođena 17.01.1961. g.u Humcima. Pravni fakultet je završila u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta je od 2001. g.;
 • Ivanović Dragutin - sudija, rođen 04.01.1955. g. u B. Greda. Pravni fakultet je završio u Osijeku. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2011. g.;
 • Zlatić Fuad - sudija, rođen 06.01.1965. g. u Srebreniku. Pravni fakultet je završio u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2008. g.;
 • Milivojević Dobrinka – sudija registarskog odjeljenja, rođena 13.10.1966. g. u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakulte je završila u Banja Luci. U pravosuđu Brčko distrikta je od 2001. g.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh