Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Osnivanje sud

Konačna odluka arbitražnog Tribunala za oblast Brčko sa Aneksom, koja je donesena 05.03.1999. godine, sastavni je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, parafiranog 21.11.1995. godine u Dejtonu i potpisanog 14.12.1995. godine u Parizu, obavezujući je dokumenat za Brčko distrikt BiH, oba Entiteta i državu BiH.

U paragrafu Konačne arbitražne odluke uređuje se da je: ”Osnovni koncept da se stvori jedinstvena, unitarna, multietnicka demokratska vlada koja će se u suštini sastojati od: a) Skupštine distrikta, zakonodavnog tijela čije se članstvo bira putem demokratskih izbora koje zakazuje Supervizor, b) Izvršnog odbora kojeg bira Skupština, c) nezavisnog sudstva koje se sastoji od dva suda - prvostepenog i drugostepenog, d) ujedinjene policije pod jedinstvenom komandnom strukturom, sa istovjetnim uniformama i oznakama, potpuno nezavisne od policijskih struktura u entitetima.”

Osnovni sud Brčko distrikta BiH realiziran je 01.04.2001. godine u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH i Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH. Prema Zakonu o sudovima Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH se osniva za područje Brčko distrikta BiH, čije je sjedište u gradu Brčko. Osnovni sud Brčko distrikta BiH je smješten u zgradi bivšeg garnizona u kojoj su smješteni još i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i Kancelarija za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh