Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Akti Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Kućni red

Program rada suda za 2010. godinu

Odluka o prijemu stranaka

Prvilnik o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti radnika

Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad osnovnog suda u _________ njegovih sudija i radnika

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata

Pravilnik o posdtupku direktnog sporazumijevanja

Pravilnik o čuvanju audio i video snimaka

Poslovnik o radu stručnog kolegija

Pravilnik o upotrebi i načinu korištenja vozila suda

Pravilnik o sigurnosnoj kontroli i evidenciji radnog vremena u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH

Odluka o radnom vremenu

Odluka o određivanju namještenika za vođenje evidnecije zaposlenika na radnom mjestu

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštita lica koja prijavljuju korupciju u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh