Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Unutrašnja organizacija

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se organizacija i  raspodjela poslova sa njihovim opisom i uslovima za njihovo obavljanje na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

 • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
 • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
 • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,
 • lična odgovornost za obavljenje poslova,
 • praćanje i proučavanje sudske prakse,
 • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
 • ostvarivanje odgovornosti za vršenje poslova i zadataka
 • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
 • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

 • Organizaciona jedinica za obavljanje sudijskih poslova
 • Organizaciona jedinica za obavljanje poslova i zadataka službi jedinstvenog registra,
 • Organizaciona jedinica za obavljanje poslova i zadataka zajedničkih službi

Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:
a) krivično odjeljenje
b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),
c) prekršajno odjeljenje

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, a isti možete preuzeti OVDJE.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh