Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem pošte

24.09.2010.

Svi podnesci, tužbe, žalbe, molbe i razna druga pismena predaju se na šalteru za prijem pošte u prizemlju zgrade administracije  suda, svakim radnim danom od 7:30 časova do 16,00 časova, bilo da je pošta stigla lično, preporučenom pošiljkom ili E-mailom na:
adresu:   Osnovni sud Brčko distrikt BiH , ulica Trg pravde br. 12., 76120  Brčko
i na
e-mail:  osbd@osbd.ba 

Napominjemo da je obavezno da svi podnesci koji se predaju u sud moraju biti uredno potpisani od strane podnosioca i u dovoljnom broju primjeraka.
Prilikom neposrednog prijema pismena, uposlenik suda dužan je da stranci izda potvrdu o prijemu.
Prilikom predaje dokumenta potrebno je platiti propisanu sudsku taksu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh