Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja koja izdaje Registar preduzeća

08.10.2010.

Ovo uvjerenje se izdaju na šalteru sudskog registra koji se nalazi u zgradi administracije Osnovnog suda Brčko distrikt BiH.

Potrebno je podnijeti pisani zahtjev  na kome je obavezan pečat firme.

Nakon što se izvrši potrebna provjera podataka, uplaćuje se taksa u iznosu od  5,00  KM na broj računa otvoren kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, Filijala Brčko, br. računa 552-000-18267624-57,  vrsta prihoda:  722221, budžetska organizacija: 1202001.

Takođe, ovim zahtjevom koji se nalazi na web-u može se zatražiti i :

  • izvod iz sudskog registra
  • potvrda da se na vodi stečajni ni likvidacioni postupak
  • potvrda da nije podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog ni likvidacionog postupka
  • potvrda da nije osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u proteklih  5  godina
  • potvrda o statusnim promjenama
  • prepis rješenja
  • kopija dokumenata iz spisa
  • potvrda da se ne bavi profesionalnom djelatnošću


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

08.10.2010.

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu na ulazu u zgradu administracije Osnovnog suda u Brčkom ili OVDJE.

Uvjerenje može zatražiti lice koje ima stalno mjesto boravka u Brčko distriktu BiH, duže od 6 mjeseci. Sudska taksa za izdavanje uvjerenja iznosi 15,00 KM, izuzev uvjerenja za potrebe zasnivanja radnog odnosa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

08.10.2010.

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu na ulazu u zgradu administracije Osnovnog suda u Brčkom.

Sudska taksa za izdavanje uvjerenja iznosi 10,00 KM.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje za potrebe otkupa stana odnosno garaže

08.10.2010.

Ovim uvjerenjem dokazujete da stan na kojem imate stanarsko pravo odnosno garaža,koji namjeravate otkupiti ,nisu u sudskom sporu.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 10,00 KM.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje iz Registra novčanih kazni

08.10.2010.

Ovim uvjerenjem dokazujete da nemate neplaćenih novčanih kazni koje su upisane u Registar novčanih kazni.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na informacionom pultu na ulazu u zgradu administracije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Taksa za izdavanje uvjerenja iznosi  10,00 KM.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja za učešće na tenderu

08.10.2010.

Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda  u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti ovjeren zahtjev prijemnoj kancelariji suda.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od  10,00 KM.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh