Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.-30.06.2020. godine

08.07.2020.

Iz Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.-30.06.2020. godine proizilazi da je ovaj Sud u radu imao 7242 predmeta, od čega je završeno 2147 predmeta, i to 1540 predmeta u predvidivim rokovima, a  607 predmeta sa prekoračenjem predvidivog roka, dok je ostalo neriješenih 5095 predmeta, od čega je u 2352 predmeta  već prekoračen predvidivi rok, a u 2743 predmeta još nije prekoračen taj rok. Od ukupnog broja neriješenih predmeta  2081  predmeta čine izvršni predmeti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.-31.12.2019. godine.

14.01.2020.

Iz Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.-31.12.2019. godine proizilazi da je ovaj Sud u radu imao 11143 predmeta, od čega je završeno 6509 predmeta, i to 4804 predmeta u predvidivim rokovima, a  1705 predmeta sa prekoračenjem predvidivog roka, dok je ostalo neriješenih 4634 predmeta, od čega je u 2172 predmeta  već prekoračen predvidivi rok, a u 2462 predmeta još nije prekoračen taj rok. Od ukupnog broja neriješenih predmeta  2128  predmeta čine izvršni predmeti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.-30.06.2018. godine.

12.07.2018.

U prilogu se nalazi Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH za period od 01.01.-30.06.2018. godine, kao i Sažetak Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH za period od 01.01.-30.06.2018. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh