Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko distrikta BiH

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud Brčko distrikta

Naziv suda : Osnovni sud Brčko Distrikta BiH

Predsjednik suda : Jadranko Grčević

Zamjenik predsjednika suda :

Podpredsjednici suda :

Sekretar suda : Smajila Kikić

Adresa : Trg pravde 10, 76 100 Brčko

Telefon : 049 216 499 - Centrala

Telefon : 049 217 226 - Predsjednik

Telefon : 049 216 499, lokal 1110 - Sekretar suda

Telefon : 049 216 499, lokal 1113 - Pisarnica krivična

Telefon : 049 216 499, lokal 1117 - Pisarnica parnična

Telefaks : 049 216 194

Elektronska pošta : osbd@osbd.ba

Web stranica : https://ossud-brckodistriktbih.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:30 - 16:30

Primanje stranaka : Radno vrijeme je svakim radnim danom od 07:30 do 16:30 sati, a pauza je od 09:30-10:00 sati. Građani mogu biti usluženi u toku pauze budući da jedan službenik dežura u svakoj pisarnici. Zemljišno-knjižni ured radi sa stranakama od 08:30 - 15:00 sati

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Građani mogu dobiti sve potvrde sa podacima o kojima Sud vodi službenu evidenciju, ako za to imaju opravdani pravni interes, nakon podnesenog zahtjeva i uredno plaćene odgovarajuće takse, kao i podatke u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH i to, najčešće, istog dana kada podnesu zahtjev.

Osoba za odnose s javnošću : Dejan Đurović

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 049 217 955

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : d.djurovic@pkbd.ba