• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 125933 19 St

  20.02.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

  Broj: 96 0 St 125933 19 St

  Brčko, 12.02.2020. godine

   

   

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH, sudija Dobrinka Milivojević, rješavajući po prijedlogu Adnana Glibanovića iz Brčkog, ul. Tuzlanska broj 30, osnivač i direktor „GLIBAN-PROM“ d.o.o. za proizvodnju,usluge,trgovinu i zastupanje Brčko distrikt BiH, ul. Tuzlanska broj 30, MBS: 96-01-0086-14, JIB: 4600354310009, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom, dana 12.02.2020. godine, donio je slijedeće:

   

  R J E Š E N J E

   

  I Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom „GLIBAN-PROM“ d.o.o. za proizvodnju,usluge,trgovinu i zastupanje Brčko distrikt BiH, ul. Tuzlanska broj 30, MBS: 96-01-0086-14, JIB: 4600354310009.

  II          Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Ruzmir Kabadajić iz Tuzle, Goste Lazarevića br. 192.

  III         Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah, po prijemu rješenja o imenovanju postupiti u smislu odredbe člana 61. i 63. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH i to:

                - obezbijediti imovinu stečajnog dužnika i brinuti se o istoj,

                - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,

                - ispitati da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka,

                - izvršiti procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti,

                - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, te druge radnje u cilju obezbjeđenja imovine stečajnog dužnika.

   

              Privremeni stečajni upravnik dužan je dostaviti izvještaj stečajnom sudiji u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem izvještaju će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno, da li postoje uslovi da se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te da položi račun o svom radu za period privremene uprave.

  IV Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli i na Internet stranici  Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, te u "Službenom glasniku BiH"  i  "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

  V Rješenje će se dostaviti Registru preduzeća i preduzetnika ovog suda radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka.

  Obrazloženje

  Adnan Glibanović iz Brčkog ul. Tuzlanska  broj 30,  kao predlagač podnio je ovom sudu dana 31.08.2019. godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom: „GLIBAN-PROM“ d.o.o. za proizvodnju,usluge,trgovinu i zastupanje Brčko distrikt BiH, ul. Tuzlanska broj 30, MBS: 96-01-0086-14, JIB: 4600354310009.

  Stečajni sudija je, a nakon što je utvrdio da je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnešen od strane ovlaštenog predlagača pozvao istog da uredi prijedlog rješenjem od 05.11.2019. godine. Predlagač je sudu dostavio potrebnu dokumentaciju i po pozivu suda iz rješenja od 09.12.2019. godine dostavio dana 31.12.2019. godine dokaz o uplati predujma.

  Obzirom da je uredan prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnio stečaji dužnik, kao ovlašteni predlagač, te da je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da postoji stečajni razlog, odnosno platežna nesposobnost stečajnog dužnika, to je sud donio odluku kao u dispozitivu rješenja, shodno odredbama člana 61. u vezi sa članom 58. i članom 6. stav 2. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH („Službeni Glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 16/19).

   

   

  PRAVNA POUKA:                                                                        STEČAJNI SUDIJA

  Protiv ovog rješenja povjerioci mogu

  podnijeti žalbu Apelacionom sudu Brčko                                        Dobrinka Milivojević

  distrikta BiH u roku od 8 dana od dana

  objavljivanja rješenja.

   

   

  Prikazana vijest je na:
  2638 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 125933 19 St

  20.02.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

  Broj: 96 0 St 125933 19 St

  Brčko, 12.02.2020. godine

   

   

  Osnovni sud Brčko distrikta BiH, sudija Dobrinka Milivojević, rješavajući po prijedlogu Adnana Glibanovića iz Brčkog, ul. Tuzlanska broj 30, osnivač i direktor „GLIBAN-PROM“ d.o.o. za proizvodnju,usluge,trgovinu i zastupanje Brčko distrikt BiH, ul. Tuzlanska broj 30, MBS: 96-01-0086-14, JIB: 4600354310009, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom, dana 12.02.2020. godine, donio je slijedeće:

   

  R J E Š E N J E

   

  I Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom „GLIBAN-PROM“ d.o.o. za proizvodnju,usluge,trgovinu i zastupanje Brčko distrikt BiH, ul. Tuzlanska broj 30, MBS: 96-01-0086-14, JIB: 4600354310009.

  II          Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Ruzmir Kabadajić iz Tuzle, Goste Lazarevića br. 192.

  III         Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah, po prijemu rješenja o imenovanju postupiti u smislu odredbe člana 61. i 63. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH i to:

                - obezbijediti imovinu stečajnog dužnika i brinuti se o istoj,

                - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,

                - ispitati da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka,

                - izvršiti procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti,

                - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, te druge radnje u cilju obezbjeđenja imovine stečajnog dužnika.

   

              Privremeni stečajni upravnik dužan je dostaviti izvještaj stečajnom sudiji u roku od 30 dana od dana imenovanja u kojem izvještaju će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno, da li postoje uslovi da se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te da položi račun o svom radu za period privremene uprave.

  IV Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli i na Internet stranici  Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, te u "Službenom glasniku BiH"  i  "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

  V Rješenje će se dostaviti Registru preduzeća i preduzetnika ovog suda radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka.

  Obrazloženje

  Adnan Glibanović iz Brčkog ul. Tuzlanska  broj 30,  kao predlagač podnio je ovom sudu dana 31.08.2019. godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom: „GLIBAN-PROM“ d.o.o. za proizvodnju,usluge,trgovinu i zastupanje Brčko distrikt BiH, ul. Tuzlanska broj 30, MBS: 96-01-0086-14, JIB: 4600354310009.

  Stečajni sudija je, a nakon što je utvrdio da je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnešen od strane ovlaštenog predlagača pozvao istog da uredi prijedlog rješenjem od 05.11.2019. godine. Predlagač je sudu dostavio potrebnu dokumentaciju i po pozivu suda iz rješenja od 09.12.2019. godine dostavio dana 31.12.2019. godine dokaz o uplati predujma.

  Obzirom da je uredan prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnio stečaji dužnik, kao ovlašteni predlagač, te da je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da postoji stečajni razlog, odnosno platežna nesposobnost stečajnog dužnika, to je sud donio odluku kao u dispozitivu rješenja, shodno odredbama člana 61. u vezi sa članom 58. i članom 6. stav 2. Zakona o stečaju Brčko distrikta BiH („Službeni Glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 16/19).

   

   

  PRAVNA POUKA:                                                                        STEČAJNI SUDIJA

  Protiv ovog rješenja povjerioci mogu

  podnijeti žalbu Apelacionom sudu Brčko                                        Dobrinka Milivojević

  distrikta BiH u roku od 8 dana od dana

  objavljivanja rješenja.