• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud Brčko distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Brisani subjekti iz sudskog registra (III dio)

  08.01.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

   

   

  SPISAK OBRISANIH PRIVREDNI SUBJEKATA – OBJAVLJENO NA STRANICI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH  2019./2020.GODINA.

                                                                                                                          

                                                                                                                          *Nastavak 2

  Redni

  Broj

   

  NAZIV SUBJEKTA UPISA

   

  Matični broj

   

  1.

  Proizovdno trgovinsko preduzeće „TREBAVA“ sa p.o. Brčko, ul. Simića Jeftića br. 28

   

  1-3912

   

  2.

  Trgovinsko špeditersko preduzeće „POSAVINAŠPED“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Vasća bb

   

  1-3604

   

  3.

  Privatno preduzeće „ORBIS-CO“ za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu,ugostiteljstvo i usluge, potpuna odgovornost Brčko,7.aprila bb

   

  1-3201

   

  4.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo eksport-import „NOVI COMERC“ p.o. Brčko,R.Lukićabr. 4

   

  1-751

   

  5.

  Proizvodno trgovinsko preduzeće „VEMA“ d.o.o. Brčko, Srpskih oslobodilaca br. 16

   

  1-3720

   

  6.

  Privatno preduzeće za proizvodnju i promet „PROFEKS“ potpuna odgovornost Brčko, Veljka Lukić abr. 23

   

  1-1294

   

  7.

  „PAN-TEXTIL“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Knez Mihajlova bb

   

  1-1329

   

  8.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo export-import „NOVI COMERC“ p.o. Brčko, ul. R.Lukića br. 4

   

  1-751

   

  9.

   

  Trgovinsko preduzeće „Z.M.“ sa p.o. Brčko, Potočari ul. M.Kisića br.1

   

  1-2646

   

  10.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu „TREF YU“ p.o. Brčko, Braće Kaurinovića br. 17

   

  1-1574

   

  11.

  „RUŽ-PROM“ Privanto ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, Bogoljuba Kisića br. 24

   

  1-2152

   

  12.

  Privatno preduzeće za trgovinu „REBECCA“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Petra Kaurinovića br. 25

   

  1-2299

   

  13.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „UNIKOM MARKETING“ sa p.o. Brčko, Potočari br. 148

   

  1-3652

   

  14.

  Privatno preduzeće za promet i usluge „NA-DA“ p.o. Brčko, ul. Milaka Tešića br. 8

   

  1-1573

   

  15.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „UNIKOM HOLDING“ sa p.o. Brčko, ul. Blagoja Simikića br. 40/a

   

  1-3651

   

  16.

  Trgovinsko preduzeće „RM VESKO“ sa p.o. Brčko, Novo naselje Čađavac 9, Brčko

   

  1-2651

   

  17.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „RATAR“ export-import d.o.o. sa p.o. Slijepčevići, Brčko

   

  1-2534

   

  18.

   

  Privatno prometno-proizvodno preduzeće „PIRAMIDA“Stanovi,Brčko

   

  1-966

   

  19.

  „TARA-COMMERC“ Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo exort-import sa p.o. Brčko, Bulevar ORB br. 7

   

  1-3260

   

  20.

  „IVANOVIĆ PROMET“ s.p. Preduzeće za proizvodnju, usluge i trgovinu Gornja Skakava b.r 108, Ravne Brčko

   

  1-421 *

   

  21.

  „MENDEŠ GRADNJA“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijela br. 49

   

  1-990 *

   

  22.

  „GRAHOLSKI“ sa p.o. Prijedlor bb, Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i zasutpanje, Brčko, Prijedor bb

   

  1-458 *

   

  23.

  „EL-ELEKTRON“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gornji Zovik br. 73

   

  1-967 *

  24.

  Privatno preduzeće „ĐORĐE“ sa p.o. Brčko, ul. Jove Gajića br. 7

  1-3940

   

  25.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću „ŠIŠKOVIĆ KOMERC“ Brčko, ul. Marka Kraljevića bb

   

  1-4849

   

  26.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „NINI“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Vujića br. 3

   

  1-922

  27.

  Trgovinsko preduzeće „ŽIMI“ sa p.o. Brčko, Potočari, ul. M.Kisića 1

  1-2649

  28.

  Privatno preduzeće „OSTOJIĆ“ export-import sa p.o. Brčko, Gorana Đokića bb

   

  1-3114

  29.

  Privatno preduzeće „PIROS“ sa p.o. Brčko, ul. Dragice Pravice br. 6

  1-4037

  30.

  „PREMI-TRADE KOMERC“ Brčko, ul.Kralja Petra Pravog br. 26

  1-4632

   

  31.

  Mješovito preduzeće „TRANSJUG-BRČKO d.o.o. za međunarodnu špediciju unutrašnju i spoljnu trgovinu,usluge i marketing Brčko, Vase Pelagića b.r 8

   

  1-3814

   

  32.

  Privatno preduzeće „RANEX“ sa p.o. poljoprivredna proizvodnja, promet i usuge Brčko, ul. Štrosmajerova bb

   

  1-3335

   

  33.

  Privatno preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge „OSA-TRANS“ sa p.o. Brčko, ul. Krajiški put br. 115

   

  1-3158

   

  34.

   Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i proemt „POP-PROMET“ p.o. Brčko, ul. 7. aprila br. 37/B

   

  1-2554

   

  35.

  Privatno preduzeće „TRGO-AGENT“ sa p.o. Brčko, Ivana Markovića bb

   

  1-1163

   

  36.

  Privatno preduzeće za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, transport i usluge „R.D.TREND“ sa potpunom odgovornošću Brčko, Bulevar ORB-a 20/I

   

  1-3146

   

  37.

  Privatno proizvodno ugostiteljsko trgovinsko preduzeće na veliko i malo-export import „ŽUĆKO“ sa p.o. Brčko, ul. Tamare Begović br. 11

   

  1-932

   

  38.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „PEROLI“ p.o. Brčko, ul. Vukosavačka br. 55

   

  1-1741

   

  39.

  Privatno preduzeće „TRNKOMERC“ za unutrašnju i spoljnu trgovinu sa p.o. Brčko, Ul. M.Petrovića br. 13

   

  1-287

   

  40.

  Privatno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu „P.Marić“ sa p.o. Brčko, ul. Hajduk Veljka br. 10

   

  1-3531

   

  41.

  Privatno preduzeće „TOŠIĆ“  export-import sa p.o. Brčko, ul. Nikole Medića br. 40

   

  1-1726

   

  42.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „ZIMOJIĆ“ sa p.o. Brčko, ul. Smolućka bb

   

  1-3555

   

  43.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću „TRIOPLAST BH“ sa p.o. Brčko, ul. Stevana Sinđelića br. 1

   

  1-4589

   

  44.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na vleiko i malo, export-import „GTEKOS“ p.o. Brčko, M.Filipovića br. 6

   

  1-916

   

  45.

  Trgovinsko i uslužno preduzeće „TRI-STAR“ d.o.o. Brčko, Živojina Mišića bb

   

  1-5296

   

  46.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „PROFILIGHT“ sa p.o.o. Brčko, ul. Kneza Lazara br. 11

   

  1-4730

   

  47.

  Privatno preduzeće za promet i usluge 3xport-import „TEHNOAGRAR“ sa p.o. Brčko, krajiški put br. 45

   

  1-3803

   

  48.

  „WEST-PROM“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Bazeni bb

   

  1-5010

   

  49.

  „LUGONJIĆ“ Privatno trgovinsko ugostiteljsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, ul. Blagoja Simikića br. 3/1

   

  1-1402

   

  50.

  Društvo sa ogrančenom odgovornošću „PELAGIĆ TRANSORT“ Brčko, Potočari 199

   

  1-4574

   

  51.

  Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge „RIVA-COOP“ Brčko, ul. Kneza Lazara br. 11

   

  1-4373

   

  52.

  Preduzeće za inženjering, projektovanje, promet i usluge „TERM ENGINEERING“ d.o.o. Bčrko, Naselje hladnjače bb

   

  1-4686

   

  53.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „UMIČEVIĆ“ p.o. Brčko, ul. M.Marinković br. 7

   

  1-2557

   

  54.

  Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import „ZAGI-PROM“ sa p.o. Potočari br. 85 kod Brčkog

   

  1-2313

   

  55.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „GOROLJUB“ p.o. Brčko, ul. Štrosmajerova br. 22/C

   

  1-1762

   

  56.

  Proizvodno trgovinsko preduzeće „GAJIĆ KOMPANY“ sa p.o. Brčko, ul. Đenerala Draže Mihajlovića br. 20

   

  1-919

   

  57.

  Privatno preduzeće „RELJA“ export-import sa p.o. Brčko, ul. Miška Jovanovića br. 6

   

  1-2616

   

  58.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu „POLJOPLUS“ p.o. Brčko, ul. Vukosavaka br. 46

   

  1-1661

   

  59.

  Privatno preduzeće za trgovinu i usluge „TERA-KOMERC“ sa p.o. Brčko, ul. Štrosmajerova bb

   

  1-2561

   

  60.

  Preduzeće u privatnoj svojini za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge „PENA“ sa p.o. Brčko, ul. Branka Kisića br. 9

   

  1-3725

   

  61.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću „N.V.-TRADE“ Brčko, ul. 12 beba bb

   

  1-5120

   

  62.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću“NEONTEC“ Brčko, Kneza Lazara br. 34

   

  1-4633

   

  63.

  „VUKOJEVIĆ“ Preduzeće za proizvodnju, usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu, sa p.o. Brčko, M.Golubića br. 48

   

  1-2008

   

  64.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „VANJA-KOMPANI“ p.o. Brčko, ul. ORB-a br. 4

   

  1-1664

   

  65.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „OZREN-PROMET“ sa p.o. Brčko, Kozaračka br. 30

   

  1-4035

   

  66.

  Preduzeće za usluge, proizvodnju,trgovinu na veliko i malo, saobraćaj, ugostiteljstvo,uvoz-izvoz „PANSI-CO“ p.o.Brčko,Kralja Aleksandra Karađorđevića bb

   

  1-3968

   

  67.

  Privatno preduzeće za proizvodnju,usluge i promet „OBNOVA-PROMET“ p.o. Brčko, Donji Brezik bb

   

  1-2726

   

  68.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,promet i usluge „PANAMA“ Brčko, ul. Posavska br. 2

   

  1-5160

   

  69.

  Preduzeće za inženjering, projektovanje, promet i usluge „TERM ENGINEERING“ d.o.o. Brčko, Naselje hladnjače bb

   

  1-4686

   

  70.

  „DUBRAVKA“ Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge d.o.o Ravne Brčko, Dubrave 82 B

   

  1-460

   

  71.

  „EURO-BUS“ sa p.o. Preduzeće za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i pevoz Gornja Skakavab.r 4a

   

  1-478

   

  72.

  „TG-AGENT“ sa p.o. Proizvodno-trgovinsko uslužno preduzeće Bijela bb

   

  1-585

   

  73.

  „MARKET“ sa p.o. Donja Skakava, Privatno poduzeće za proizvodnju, trgovinu, promet i export-import, Donja Skakava

   

  1-520

   

  74.

  „ŽDRAVAC“ sa p.o. Dubrave, Proizvodno prometno poduzeće, Dubrava bb

   

  1-548

   

  75.

  „MASTER-COMMERCE“ sa p.o. Bijela k.br.6, Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i zastupanje

   

  1-456

   

  76.

  „NENA COMERC“ sa p.o. Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i promet export-import Dubrave br. 91

   

  1-650

  77.

  „KOŽUHPROM“ Poduzeće za trgovinu i usluge, d.o.o. Bijela 100 F

  1-449

   

  78.

  „BLEKIĆ“ d.o.o. donja Skakava, k.br.104, Proizvodno, prometno,ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće

   

  1-424

   

  79.

  „LOZA-97“ Privato poduzeće za građevinarstvo, trgovinu, promet i usluge, uvoz-izvoz Seonjaci bb, Ravne Brčko

   

  1-761

   

  80.

  „BOĆE-VOĆE“ Poduzeće u privatnom vlasništvu za proizvodnju i trgovinu na velio i malo, izvozno-uvoznu djelat.te za obavljanje ugost.djelat.dr.jed.osobe Boće bb

   

  1-859

   

  81.

  „GARIĆ-KOMERC“ d.o.o. za graditeljstvo,trgovinu,promet i usluge, uvoz-izvoz, Donja Skakava b.r 167

   

  1-802

   

  82.

  „DON“ d.o.o. za promet i usluge, Bijela bb

   

  1-1200

   

  83.

  „SISTEM  MONTAŽE“ d.o.o. za promet i usluge, Prijedor br. 46

   

  1-1207

   

  84.

  „VIJENAC PM“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gornji Zovik, Ravne Brčko

   

  1-966

   

  85.

  „TINJA“ d.o.o. za promet i usluge Bijela bb, Brčko

   

  1-522

   

  86.

  Društvo jedne osobe za ugostiteljstvo i usluge „GOGI-PROM“ Ravne Brčko, Cerik bb

   

  1-1102

   

  87.

  „TRGO-ORBIT“ d.j.o. Poduzeće za graditeljstvo, trgovinu promet i usluge, uvoz-izvoz, Štrepci bb

   

  1-817

   

  88.

  „BOSUTKA“ d.o.o. za trgovinu D.Skakava br. 187

   

  1-1111

  89.

  „XXL“ d.o.o. za promet i usluge Seonjaci, Poljotrg br. 01/b

  1-1195

   

  90.

  „TOMIĆ.COMMERCE“ d.o.o. za proivodnju, promet i usluge Dubrave, Ulović br. 42

   

  1-1219

   

  91.

  „MAROŠEVIĆ“ d.j.o. Dubrave, Preduzeće za graditeljstvo,trgovinu,promet i usluge, uvoz-izvoz Dubrave br. 16

   

  1-854

   

  92.

  Društvo jedne osobe za ugostiteljstvo,trgovinu i usluge „CALYPSE MZ“ Ravne – Brčko, Dubrave bb

   

  1-1085

  93.

  „BAROK“ d.j.o. za proizvodnju, promet i usluge, Gornji Zovik br. 2

  1-958

  94.

  „BILING-KOMERC“ d.o.o. za trgovinu i usluge, Dubrave bb, Brčko

  1-1212

  95.

  „TRGOMERC“ d.o.o. za promet i usluge, Bijela b.r 19, Brčko

  1-1123

  96.

  „STILE“ d.j.o. za proizvodnju, promet i usluge Donja Skakavab.r 202/c, Brčko

   

  1-941

  97.

  „M&T“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Donji Zovik br. 46, Brčko

  1-1104

  98.

  „CENTARY“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gornji Zovik br. 11, Brčko

   

  1-1163

  99.

  „MGB“ d.j.o. Poduzeće za promet i usluge Boće, k.br. 12, Brčko

  1-887

  100.

  „ZOVIK TOURING“ d.o.o. za transport, trgovinu, promet i ugostiteljstvo, Gornji Zovik k.br. 34, Brčko

   

  1-695

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  448 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Brisani subjekti iz sudskog registra (III dio)

  08.01.2020.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

  OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

   

   

   

  SPISAK OBRISANIH PRIVREDNI SUBJEKATA – OBJAVLJENO NA STRANICI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH  2019./2020.GODINA.

                                                                                                                          

                                                                                                                          *Nastavak 2

  Redni

  Broj

   

  NAZIV SUBJEKTA UPISA

   

  Matični broj

   

  1.

  Proizovdno trgovinsko preduzeće „TREBAVA“ sa p.o. Brčko, ul. Simića Jeftića br. 28

   

  1-3912

   

  2.

  Trgovinsko špeditersko preduzeće „POSAVINAŠPED“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Vasća bb

   

  1-3604

   

  3.

  Privatno preduzeće „ORBIS-CO“ za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu,ugostiteljstvo i usluge, potpuna odgovornost Brčko,7.aprila bb

   

  1-3201

   

  4.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo eksport-import „NOVI COMERC“ p.o. Brčko,R.Lukićabr. 4

   

  1-751

   

  5.

  Proizvodno trgovinsko preduzeće „VEMA“ d.o.o. Brčko, Srpskih oslobodilaca br. 16

   

  1-3720

   

  6.

  Privatno preduzeće za proizvodnju i promet „PROFEKS“ potpuna odgovornost Brčko, Veljka Lukić abr. 23

   

  1-1294

   

  7.

  „PAN-TEXTIL“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Knez Mihajlova bb

   

  1-1329

   

  8.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo export-import „NOVI COMERC“ p.o. Brčko, ul. R.Lukića br. 4

   

  1-751

   

  9.

   

  Trgovinsko preduzeće „Z.M.“ sa p.o. Brčko, Potočari ul. M.Kisića br.1

   

  1-2646

   

  10.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu „TREF YU“ p.o. Brčko, Braće Kaurinovića br. 17

   

  1-1574

   

  11.

  „RUŽ-PROM“ Privanto ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, Bogoljuba Kisića br. 24

   

  1-2152

   

  12.

  Privatno preduzeće za trgovinu „REBECCA“ sa potpunom odgovornošću Brčko, ul. Petra Kaurinovića br. 25

   

  1-2299

   

  13.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „UNIKOM MARKETING“ sa p.o. Brčko, Potočari br. 148

   

  1-3652

   

  14.

  Privatno preduzeće za promet i usluge „NA-DA“ p.o. Brčko, ul. Milaka Tešića br. 8

   

  1-1573

   

  15.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „UNIKOM HOLDING“ sa p.o. Brčko, ul. Blagoja Simikića br. 40/a

   

  1-3651

   

  16.

  Trgovinsko preduzeće „RM VESKO“ sa p.o. Brčko, Novo naselje Čađavac 9, Brčko

   

  1-2651

   

  17.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „RATAR“ export-import d.o.o. sa p.o. Slijepčevići, Brčko

   

  1-2534

   

  18.

   

  Privatno prometno-proizvodno preduzeće „PIRAMIDA“Stanovi,Brčko

   

  1-966

   

  19.

  „TARA-COMMERC“ Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo exort-import sa p.o. Brčko, Bulevar ORB br. 7

   

  1-3260

   

  20.

  „IVANOVIĆ PROMET“ s.p. Preduzeće za proizvodnju, usluge i trgovinu Gornja Skakava b.r 108, Ravne Brčko

   

  1-421 *

   

  21.

  „MENDEŠ GRADNJA“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijela br. 49

   

  1-990 *

   

  22.

  „GRAHOLSKI“ sa p.o. Prijedlor bb, Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i zasutpanje, Brčko, Prijedor bb

   

  1-458 *

   

  23.

  „EL-ELEKTRON“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gornji Zovik br. 73

   

  1-967 *

  24.

  Privatno preduzeće „ĐORĐE“ sa p.o. Brčko, ul. Jove Gajića br. 7

  1-3940

   

  25.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću „ŠIŠKOVIĆ KOMERC“ Brčko, ul. Marka Kraljevića bb

   

  1-4849

   

  26.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „NINI“ sa p.o. Brčko, ul. Braće Vujića br. 3

   

  1-922

  27.

  Trgovinsko preduzeće „ŽIMI“ sa p.o. Brčko, Potočari, ul. M.Kisića 1

  1-2649

  28.

  Privatno preduzeće „OSTOJIĆ“ export-import sa p.o. Brčko, Gorana Đokića bb

   

  1-3114

  29.

  Privatno preduzeće „PIROS“ sa p.o. Brčko, ul. Dragice Pravice br. 6

  1-4037

  30.

  „PREMI-TRADE KOMERC“ Brčko, ul.Kralja Petra Pravog br. 26

  1-4632

   

  31.

  Mješovito preduzeće „TRANSJUG-BRČKO d.o.o. za međunarodnu špediciju unutrašnju i spoljnu trgovinu,usluge i marketing Brčko, Vase Pelagića b.r 8

   

  1-3814

   

  32.

  Privatno preduzeće „RANEX“ sa p.o. poljoprivredna proizvodnja, promet i usuge Brčko, ul. Štrosmajerova bb

   

  1-3335

   

  33.

  Privatno preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge „OSA-TRANS“ sa p.o. Brčko, ul. Krajiški put br. 115

   

  1-3158

   

  34.

   Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i proemt „POP-PROMET“ p.o. Brčko, ul. 7. aprila br. 37/B

   

  1-2554

   

  35.

  Privatno preduzeće „TRGO-AGENT“ sa p.o. Brčko, Ivana Markovića bb

   

  1-1163

   

  36.

  Privatno preduzeće za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, transport i usluge „R.D.TREND“ sa potpunom odgovornošću Brčko, Bulevar ORB-a 20/I

   

  1-3146

   

  37.

  Privatno proizvodno ugostiteljsko trgovinsko preduzeće na veliko i malo-export import „ŽUĆKO“ sa p.o. Brčko, ul. Tamare Begović br. 11

   

  1-932

   

  38.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „PEROLI“ p.o. Brčko, ul. Vukosavačka br. 55

   

  1-1741

   

  39.

  Privatno preduzeće „TRNKOMERC“ za unutrašnju i spoljnu trgovinu sa p.o. Brčko, Ul. M.Petrovića br. 13

   

  1-287

   

  40.

  Privatno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu „P.Marić“ sa p.o. Brčko, ul. Hajduk Veljka br. 10

   

  1-3531

   

  41.

  Privatno preduzeće „TOŠIĆ“  export-import sa p.o. Brčko, ul. Nikole Medića br. 40

   

  1-1726

   

  42.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „ZIMOJIĆ“ sa p.o. Brčko, ul. Smolućka bb

   

  1-3555

   

  43.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću „TRIOPLAST BH“ sa p.o. Brčko, ul. Stevana Sinđelića br. 1

   

  1-4589

   

  44.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu na vleiko i malo, export-import „GTEKOS“ p.o. Brčko, M.Filipovića br. 6

   

  1-916

   

  45.

  Trgovinsko i uslužno preduzeće „TRI-STAR“ d.o.o. Brčko, Živojina Mišića bb

   

  1-5296

   

  46.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „PROFILIGHT“ sa p.o.o. Brčko, ul. Kneza Lazara br. 11

   

  1-4730

   

  47.

  Privatno preduzeće za promet i usluge 3xport-import „TEHNOAGRAR“ sa p.o. Brčko, krajiški put br. 45

   

  1-3803

   

  48.

  „WEST-PROM“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Bazeni bb

   

  1-5010

   

  49.

  „LUGONJIĆ“ Privatno trgovinsko ugostiteljsko preduzeće na veliko i malo export-import sa p.o. Brčko, ul. Blagoja Simikića br. 3/1

   

  1-1402

   

  50.

  Društvo sa ogrančenom odgovornošću „PELAGIĆ TRANSORT“ Brčko, Potočari 199

   

  1-4574

   

  51.

  Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge „RIVA-COOP“ Brčko, ul. Kneza Lazara br. 11

   

  1-4373

   

  52.

  Preduzeće za inženjering, projektovanje, promet i usluge „TERM ENGINEERING“ d.o.o. Bčrko, Naselje hladnjače bb

   

  1-4686

   

  53.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, usluge i promet „UMIČEVIĆ“ p.o. Brčko, ul. M.Marinković br. 7

   

  1-2557

   

  54.

  Privatno trgovinsko preduzeće na veliko i malo export-import „ZAGI-PROM“ sa p.o. Potočari br. 85 kod Brčkog

   

  1-2313

   

  55.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „GOROLJUB“ p.o. Brčko, ul. Štrosmajerova br. 22/C

   

  1-1762

   

  56.

  Proizvodno trgovinsko preduzeće „GAJIĆ KOMPANY“ sa p.o. Brčko, ul. Đenerala Draže Mihajlovića br. 20

   

  1-919

   

  57.

  Privatno preduzeće „RELJA“ export-import sa p.o. Brčko, ul. Miška Jovanovića br. 6

   

  1-2616

   

  58.

  Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu „POLJOPLUS“ p.o. Brčko, ul. Vukosavaka br. 46

   

  1-1661

   

  59.

  Privatno preduzeće za trgovinu i usluge „TERA-KOMERC“ sa p.o. Brčko, ul. Štrosmajerova bb

   

  1-2561

   

  60.

  Preduzeće u privatnoj svojini za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge „PENA“ sa p.o. Brčko, ul. Branka Kisića br. 9

   

  1-3725

   

  61.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću „N.V.-TRADE“ Brčko, ul. 12 beba bb

   

  1-5120

   

  62.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću“NEONTEC“ Brčko, Kneza Lazara br. 34

   

  1-4633

   

  63.

  „VUKOJEVIĆ“ Preduzeće za proizvodnju, usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu, sa p.o. Brčko, M.Golubića br. 48

   

  1-2008

   

  64.

  Privatno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „VANJA-KOMPANI“ p.o. Brčko, ul. ORB-a br. 4

   

  1-1664

   

  65.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „OZREN-PROMET“ sa p.o. Brčko, Kozaračka br. 30

   

  1-4035

   

  66.

  Preduzeće za usluge, proizvodnju,trgovinu na veliko i malo, saobraćaj, ugostiteljstvo,uvoz-izvoz „PANSI-CO“ p.o.Brčko,Kralja Aleksandra Karađorđevića bb

   

  1-3968

   

  67.

  Privatno preduzeće za proizvodnju,usluge i promet „OBNOVA-PROMET“ p.o. Brčko, Donji Brezik bb

   

  1-2726

   

  68.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,promet i usluge „PANAMA“ Brčko, ul. Posavska br. 2

   

  1-5160

   

  69.

  Preduzeće za inženjering, projektovanje, promet i usluge „TERM ENGINEERING“ d.o.o. Brčko, Naselje hladnjače bb

   

  1-4686

   

  70.

  „DUBRAVKA“ Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge d.o.o Ravne Brčko, Dubrave 82 B

   

  1-460

   

  71.

  „EURO-BUS“ sa p.o. Preduzeće za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i pevoz Gornja Skakavab.r 4a

   

  1-478

   

  72.

  „TG-AGENT“ sa p.o. Proizvodno-trgovinsko uslužno preduzeće Bijela bb

   

  1-585

   

  73.

  „MARKET“ sa p.o. Donja Skakava, Privatno poduzeće za proizvodnju, trgovinu, promet i export-import, Donja Skakava

   

  1-520

   

  74.

  „ŽDRAVAC“ sa p.o. Dubrave, Proizvodno prometno poduzeće, Dubrava bb

   

  1-548

   

  75.

  „MASTER-COMMERCE“ sa p.o. Bijela k.br.6, Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i zastupanje

   

  1-456

   

  76.

  „NENA COMERC“ sa p.o. Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i promet export-import Dubrave br. 91

   

  1-650

  77.

  „KOŽUHPROM“ Poduzeće za trgovinu i usluge, d.o.o. Bijela 100 F

  1-449

   

  78.

  „BLEKIĆ“ d.o.o. donja Skakava, k.br.104, Proizvodno, prometno,ugostiteljsko i trgovinsko preduzeće

   

  1-424

   

  79.

  „LOZA-97“ Privato poduzeće za građevinarstvo, trgovinu, promet i usluge, uvoz-izvoz Seonjaci bb, Ravne Brčko

   

  1-761

   

  80.

  „BOĆE-VOĆE“ Poduzeće u privatnom vlasništvu za proizvodnju i trgovinu na velio i malo, izvozno-uvoznu djelat.te za obavljanje ugost.djelat.dr.jed.osobe Boće bb

   

  1-859

   

  81.

  „GARIĆ-KOMERC“ d.o.o. za graditeljstvo,trgovinu,promet i usluge, uvoz-izvoz, Donja Skakava b.r 167

   

  1-802

   

  82.

  „DON“ d.o.o. za promet i usluge, Bijela bb

   

  1-1200

   

  83.

  „SISTEM  MONTAŽE“ d.o.o. za promet i usluge, Prijedor br. 46

   

  1-1207

   

  84.

  „VIJENAC PM“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gornji Zovik, Ravne Brčko

   

  1-966

   

  85.

  „TINJA“ d.o.o. za promet i usluge Bijela bb, Brčko

   

  1-522

   

  86.

  Društvo jedne osobe za ugostiteljstvo i usluge „GOGI-PROM“ Ravne Brčko, Cerik bb

   

  1-1102

   

  87.

  „TRGO-ORBIT“ d.j.o. Poduzeće za graditeljstvo, trgovinu promet i usluge, uvoz-izvoz, Štrepci bb

   

  1-817

   

  88.

  „BOSUTKA“ d.o.o. za trgovinu D.Skakava br. 187

   

  1-1111

  89.

  „XXL“ d.o.o. za promet i usluge Seonjaci, Poljotrg br. 01/b

  1-1195

   

  90.

  „TOMIĆ.COMMERCE“ d.o.o. za proivodnju, promet i usluge Dubrave, Ulović br. 42

   

  1-1219

   

  91.

  „MAROŠEVIĆ“ d.j.o. Dubrave, Preduzeće za graditeljstvo,trgovinu,promet i usluge, uvoz-izvoz Dubrave br. 16

   

  1-854

   

  92.

  Društvo jedne osobe za ugostiteljstvo,trgovinu i usluge „CALYPSE MZ“ Ravne – Brčko, Dubrave bb

   

  1-1085

  93.

  „BAROK“ d.j.o. za proizvodnju, promet i usluge, Gornji Zovik br. 2

  1-958

  94.

  „BILING-KOMERC“ d.o.o. za trgovinu i usluge, Dubrave bb, Brčko

  1-1212

  95.

  „TRGOMERC“ d.o.o. za promet i usluge, Bijela b.r 19, Brčko

  1-1123

  96.

  „STILE“ d.j.o. za proizvodnju, promet i usluge Donja Skakavab.r 202/c, Brčko

   

  1-941

  97.

  „M&T“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Donji Zovik br. 46, Brčko

  1-1104

  98.

  „CENTARY“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gornji Zovik br. 11, Brčko

   

  1-1163

  99.

  „MGB“ d.j.o. Poduzeće za promet i usluge Boće, k.br. 12, Brčko

  1-887

  100.

  „ZOVIK TOURING“ d.o.o. za transport, trgovinu, promet i ugostiteljstvo, Gornji Zovik k.br. 34, Brčko

   

  1-695