Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Šta je potrebno za osnivanje D.O.O., S.P. ili udruženje građanja?

17.02.2020.

Dokumentacija potrebna za:


OSNIVANJE / PRESTANAK RADA   D.O.O.  i OSNIVANJE  PODRUŽNICE


OSNIVANJE / BRISANJE SAMOSTALNOG PREDUZETNIKA


OSNIVANJE / BRISANJE UDRUŽENJA  GRAĐANA


IZNOS TAKSI

Uplata sudske takse po svim osnovama uplaćuje se na račun otvoren kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, Filijala Brčko, na račun broj : 552-000-18267624-57 vrsta  prihoda 722221 budžetska organizacija 1202001.


OGLAS

„ Sl.glasnik Brčko distrikta BiH“ ( plaćanje po kucanom redu ) .... 3,50 KM

na žiro račun broj 552-000-18267624-57

vrsta prihoda 722691 -budžetska organizacija 1002001


OBRAZAC prijave za upis u sudski registar nalazi se na internet stranici suda https://ossud-brckodistriktbih.pravosudje.ba (na početnoj stranici u okviru „registar preduzeća“). PRILOG prijavi je i obrazac  3 i  4 ( ovjere potpisa ) i obrazac 8 ( oglas ).

Obrazac zahtjeva za uvjerenja i potvrdeVijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh