Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici Osnovnog suda Brčko distrikta BiH

Službenici i namještenici Osnovnog suda Brčko distrikta BiH


Sekretar suda:

 • Kikić Smajila, rođena je 29.09.1964. g. u Brčkom. Pravni fakultet je završila u Sarajevu. U pravosuđu Brčko distrikta BiH je od 2002. g. 
Pomoćnik sekretara suda:
 • Zarić Vladimir
Sekretarica Predsjednika suda:
 • Đinović Nevenka                    
Šef sudske pisarnice:
 • Mile Teodosić     
Referent za upravljanje predmetima: 
 • Hasanović Fahira
 • Lukić Jelena
 • Smajlović Azra
 • Đurić Gordana
Upisničari :
 • Panić Vesna
Referenti za unos dokumenata:
 • Suljagić Majda
 • Kikić Stanislava
 • Biser Aladin
 • Halilović Nermina
 • Merić Amira
Referenti za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija:
 • Gosić Mirjana
Sudski izvršioci:
 • Radović Slobodan
 • Hasanbegović Esad
 • Šabović Mehmed
 • Sejdić Nermin
 • Đakić Mirza
 • Kopčalić Jasmin
 • Morankić Adnan
 • Čonda Denis
 • Vuković Marko
 • Pančić Branko
Referent za ovjeru:
 • Jelić Miladin
Dostavljači kuriri:
 • Mujić Derviš        
 • Antić Darko
 • Perić Vlado
 • Vasić Goran
 • Lukić Dražen
 • Fazlić Mirsad
 • Prajo Radomir
Referent-operater-asistent:
 • Blagojević Vesna
 • Brodlić Senada
 • Čandić Aida
 • Ćeran Mirela
 • Gubeljić Azra
 • Hodžić Fikneta
 • Spasojević Daniela
 • Jokić Maja
 • Kahriman Kadira
 • Kozjak Kosana
 • Krajšnik Janja
 • Mujkanović Ševala
 • Mustafagić Mineta
 • Niketić Milica
 • Ošapović  Gorana
 • Pajkanović  Savka
 • Orlović Vesna
 • Oršulić Vanja
 • Brkić Katarina
 • Mustafić Amela
 • Maričić Gordana
 • Mijić Blaženka
 • Dabić Nikola
 • Lugonjić  Marijana
 • Miljanović Tanja
 • Pejić Dobrila
 • Salihović Ibrahim
 • Salković Adnan
 • Stokić  Dragan

Gruntovnica - Zemljišno knjižni ured:


Dipl.pravnik u zemljišno-knjižnom uredu:
 • Rakanović Zoran - šef zemljišno - knjižnog ureda,
 • Marjanović Dražen
 • Kaurinović Milijana
 • Petrović Milica      
Operater zemljišno knjižnih poslova:
 • Nurkanović Senka      
 • Janković Gordana      
 • Mirković Bosiljka 
 • Šolaja Sanja      
 • Grčević Ksenija      
 • Antić Nemanja  
 • Ilić Aleksandra
 • Ćumirović Edita  
 • Oparnica Jelena
Otprema pošte:
 • Simikić Dragan
 • Gluhaković Alma
Vozači – kuriri:
 • Lucić Ivica
 • Popović  Dragoslav 
Sudijski pripravnik:
 • Tanić Deni
Sudijski pripravnici – volonteri:
 • Damjanović Nikolina
 • Durmiš Dženeto
 • Gibić Benjamin
 • Marković Dejan
 • Tadić Dani
Registar preduzeća i preduzetnika:
 • Iljić Olivera
Arhivar
 • Šadić Nermin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh