Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Aktuelnosti

   1 - 6 / 12  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 126207 19 St

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 126207 19 St

OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Uzunovića 23, prizemlje, lamela "A", lok. 7 , Brčko, Brčko distrikt MBS: 96-01-0045-11, JIB: 4600305020003.

07.07.2020.

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 125933 19 St

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 125933 19 St

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom „GLIBAN-PROM“ d.o.o. za proizvodnju,usluge,trgovinu i zastupanje Brčko distrikt BiH, ul. Tuzlanska broj 30, MBS: 96-01-0086-14, JIB: 4600354310009.

20.02.2020.

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 124460 19 St

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 124460 19 St

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću „EDANOVA“ Brčko distrikt BiH, ul. Maoča bb, Brčko distrikt BiH, MBS: 96-01-0111-18, JIB:4600436980002.

29.01.2020.

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 126207 19 St

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 126207 19 St

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, posredovanje, trgovinu i usluge "SIRIUS", Brčko distrikt BiH, Uzunovića 23, prizemlje, lamela "A", lok. 7 , Brčko, Brčko distrikt MBS: 96-01-0045-11, JIB: 4600305020003.

29.01.2020.

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 125849 19 St

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 125849 19 St

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: "UNIHEMKOM PHARMA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Brčko distrikt BiH, Safvet bega Bašagića br. 8-10

29.11.2019.

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 124396 19 St

Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova otvaranja stečajnog postupka u predmetu broj 96 0 St 124396 19 St

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE „ALLEGRO“ d.o.o. Brčko distrikt, ul. Klosterska broj 1

29.11.2019.

   1 - 6 / 12  >