Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

 

Aktuelnosti

Određuje se ročište za ponovnu drugu prodaju nekretnina - 14.08.2017. godine u predmetu 96 0 I 036534 11 I

Određuje se ročište za ponovnu drugu prodaju nekretnine navedene u tački I ovog Zaključka, koje će se održati javnim nadmetanjem dana 14.08.2017. godine u 10,30 sati u zgradi OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BIH u sudnici broj 6.

12.07.2017.

Određuje se ročište za drugu prodaju nekretnina - 31.07.2017. godine u predmetu 96 0 I 039725 11 I

Određuje se ročište za drugu prodaju nekretnine navedene u tački I ovog Zaključka, koje će se održati javnim nadmetanjem dana 31.07.2017. godine u 10,30 sati u zgradi OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BIH u sudnici broj 6.

11.07.2017.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.-30.06.2017. godine.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH za period od 01.01.-30.06.2017. godine, kao i Sažetak Izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH za period od 01.01.-30.06.2017. godine.

07.07.2017.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikt BiH

Ovdje možete pratiti rad Osnovnog suda Brčko distrikt BiH i informisati se o našim djelatnostima iz domena regulisanih Zakonom i Kodeksima o radu Suda.

11.10.2010.

više

Najava događaja
Registar prava na zemljištu

Obrasci zahtjeva prema Registru zemljišta

Obrasci koje možete koristiti pri podnošenju prijedloga prema Registru zeljišta

16.05.2017.

više

Registar preduzeća

Registri poslovnih subjekata u BiH

Na ovoj stranici možete pretražiti sve sudske elektronske registre poslovnih subjekata

19.04.2017.

OBRASCI Registra preduzeća

Obrazac prijave, obrasci 3, 4 i 8

13.03.2013.

Šta je potrebno za osnivanje D.O.O., S.P. ili udruženje građanja? 21.10.2010.

više

Često postavljana pitanja

Lista privremenih sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

25.10.2016.

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Zahtjevi za uvjerenja i potvrde koje izdaje Osnovni sud Brčko distrikta

07.10.2010.

više

Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Vijesti iz pravosuđa

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

Sudska policija Federacije BiH oduzela putničko motorno vozilo marke BMW X6

30.03.2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

28.03.2017.

IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG / ŽUPANIJSKOG SUDA U MOSTARU

Izvještaj o radu kantonalnog suda u Mostaru za 2016. godinu

17.02.2017.

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

26.01.2017.

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju

Potpisan memorandum o razumijevanju između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju....

23.01.2017.

Promovisana nova uniforma Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Promovisana nova uniforma Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

29.12.2016.

više

Brzi linkovi