Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

 

   1 - 6 / 6  

Prikazani rezultati su sortirani prema preddefinisanom prioritetu i datumu objave vijesti
Smjernice Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za postupanje u parničnom postupku

Smjernice Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za postupanje u parničnom postupku

Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Građansko-privredno-upravnog odjeljenja Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, imaju upućujući karakter za sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BIH, kao i za učesnike u parničnim postupcima koji se odvijaju pred ovim sudom...

21.03.2019.

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Zahtjevi za uvjerenja i potvrde koje izdaje Osnovni sud Brčko distrikta

07.10.2010.

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

29.09.2010.

Lista sudskih vještaka

Lista sudskih vještaka

Lista imenovanih sudskih vještaka za područje Brčko distrikta BiH.

28.09.2010.

Lista sudskih tumača

Lista sudskih tumača

Lista imenovanih sudskih tumača za područje Brčko distrikta BiH

28.09.2010.

Razgledanje spisa

Razgledanje spisa

Upute za pristup, razgledanje i kopiranje sudskih spisa

24.09.2010.

   1 - 6 / 6  

Povratak na vrh